HELSENORGE

Transplantasjon av frisk tarmflora ved irritabel tarmsyndrom (IBS)

Har du IBS og vil være med i et forskningsprosjekt?

​Forskningsprosjekt

Vi håper gjennom dette prosjektet å sammenligne metoder for å manipulere tarmbakteriene, og undersøke hvilken av disse metodene som har best effekt på behandling av pasienter med moderat til alvorlig irritabel tarm.

Dette er en blindet randomisert studie der pasientene blir delt inn i 3 grupper, gruppe 1: IBS pasienter som får FMT (fekal mikrobiota transplantasjon) som er fersk avføring fra en frisk person, 2: IBS pasienter som får ACHIM suspensjon (Anaerobically Cultivated Human Intestinal Microbiota) som består av normale tarmbakterier dyrket i et laboratorie og 3: IBS pasienter som får sin egen avføring som kontroll gruppe (placebo).

Studien vil sammenligne disse metodene når det gjelder sikkerhet og langvarig effekt hos IBS-pasienter. Det tas avføringsprøver for å undersøke bakteriesammensetningen, og man må møte til kontroll etter 1 uke, 3 uker, 3 måneder og 6 måneder etter transplantasjon for å fylle ut spørreskjema samt levere avføringsprøver.

Inklusjonskriterier

Deltakere må være mellom 18-65 år gammel og ha IBS-D (IBS med diare) eller IBS-M (IBS-mixed, altså med både forstoppelse og diare). Donor må være over 18 år og være førstegradsslektning (forelder, søsken, barn) eller en som bor i samme husholdning som deltakeren. Hverken donor eller pasient kan ha brukt antibiotika de siste 4 uker, og må heller ikke bruke probiotika. Pasienter i Bergen og omegn blir prioritert.

Kontakt

Ønsker du å delta i denne studien eller høre mer?

Ta kontakt med forskningssykepleier Per Førde Refsnes via e-post per.forde.refsnes@helse-bergen.no eller mobiltelefon 900 346 93

Fann du det du leita etter?