HELSENORGE

Om vår forskning

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen. Vi driver hovedsakelig klinisk forskning med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganer. 

hovedpilarer i forskningen: Funksjonelle mage-tarmlidelser og ultralyd.

Kombinasjonen av disse to forskningsfeltene har høy originalitet og har ledet til mange publikasjoner og internasjonale gjennombrudd.

Seksjon for gastro, nefro og ernæring samt gastrogruppen ledes av prof. Odd Helge Gilja og prof. Trygve Hausken er undervisningsansvarlig.

Funksjonelle mage-tarmlidelser utgjør en betydelig sykdomsgruppe. Forskning på funksjonell dyspepsi, reflukslidelser og irritabel tarmsykdom (IBS), herunder postinfeksiøse mage-tarmplager etter giardiainfeksjon har lang tradisjon i vår enhet (samarbeid med Bergen Giardia Research Group).

Den omfattende ultralydforskningen finner sted i samarbeid med Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU)​  ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og ble etablert i 2001. Videre har vi tett samarbeid med MedViz (forskningsklynge ved Helse Bergen), Christian Michelsen Research og Universitetet i Bergen.

De internasjonale samarbeidspartnerne har vært / er lokalisert i Seattle (UoW), Adelaide (AU), Bologna (UB), København (Herlev), Gøteborg (Sahlgrenska), Nantes, Aalborg / Århus, og Wien (TU).

Fann du det du leita etter?