HELSENORGE

Om Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ble opprettet i 2014 og er en del av Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. 

Gruppebilde NKFM 2022
Nede fra venstre: Birgitte Berentsen Jacobsen, Vernesa Dizdar, Trygve Hausken,  Gülen Arslan Lied, Ingbjørg Bratland, Kristina Sandnes. Øverst fra venstre: Aina van der Meeren, Eline Randulff Hillestad, Odd Helge Gilja, Jan Gunnar Hatlebakk, Per Førde Refsnes, Ingeborg Brønstad.


Senterleder

Jan Gunnar Hatlebakk

Daglig leder

Birgitte Berentsen

Ansatte 

Per i dag er vi 8 ansatte i mindre stillinger:

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege (Senterleder)

Birgitte Berentsen Jacobsen, PhD (Daglig leder)

Prof.Trygve Hausken, MD., PhD

Eline Hillestad​, Klinisk ernæringsfysiolog

Ingbjørg Bratland, Klinisk ernæringsfysiolog

Per Førde Refsnes, Forskningssykepleier/gastrosykepleier

Stine Rødal Martinussen, Forskningssykepleier/gastrosykepleier 

Linda Norunn Bratli, Konsulent


Nasjonal referansegruppe

Knut-Arne Wensaas , referansegruppens leder

Birgitte Berentsen, representant for tjenesten

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, representant for tjenesten

Eivind Ness-Jensen, representant HMN

Johan Lunding, representant HSØ

Per Christian Valle, representant HN

Torgeir Finjord, representant HV

Cecilie Hauge Ågotnes, brukerrepresentant

Einar Husebye, brukerrepresentant

Styringsgruppe

Dr. Birgitte Berentsen, PhD, daglig leder

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Odd Helge Gilja, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Trygve Hausken, MD,. PhD., HUS, overlege

Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege

Prof. Magdy El Salhy, MD., PhD., Stord sykehus, UiB, Helse Vest

Trond Engjom, MD., PhD, HUS, seksjonsoverlege

Vernesa Dizdar, MD., HUS, overlege

Cecilie Larsen, HUS, klinisk ernæringsfysiolog 


 

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999