HELSENORGE

Om Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ble opprettet i 2014 og er en del av Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus. 

Gruppebilde ansatte ved NKFM. Foto
Nede fra venstre: Stine R. Martinussen, Birgitte Berentsen, Gülen Arslan Lied, Elisabeth K. Steinsvik, Dag André Sangnes, Hanna F. Dale. Øverst fra venstre: Tarek Mazzawi, Arvid Lundervold, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken, Linda Bratli, Per Førde Refsnes, Odd Helge Gilja, Camilla Thuen.


Senterleder

Jan Gunnar Hatlebakk

Daglig leder

Birgitte Berentsen

Ansatte 

Per i dag er vi 8 ansatte i mindre stillinger:

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege (Senterleder)

Birgitte Berentsen, PhD (Daglig leder)

Prof.Trygve Hausken, MD., PhD

Cecilie Hauge Larsen, Klinisk ernæringsfysiolog

Kristina Sandnes, Klinisk ernæringsfysiolog

Ingbjørg Bratland, Klinisk ernæringsfysiolog

Per Førde Refsnes, Forskningssykepleier/gastrosykepleier

Stine Rødal Martinussen, Forskningssykepleier/gastrosykepleier 

Linda Norunn Bratli, Konsulent

Nasjonal referansegruppe

Knut-Arne Wensaas , referansegruppens leder

Birgitte Berentsen, representant for tjenesten

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, representant for tjenesten

Eivind Ness-Jensen, representant HMN

Johan Lunding, representant HSØ

Per Christian Valle, representant HN

Torgeir Finjord, representant HV

Cecilie Hauge Ågotnes, brukerrepresentant

Einar Husebye, brukerrepresentant

Styringsgruppe

Dr. Birgitte Berentsen, PhD, daglig leder

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Odd Helge Gilja, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Trygve Hausken, MD,. PhD., HUS, overlege

Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege

Prof. Magdy El Salhy, MD., PhD., Stord sykehus, UiB, Helse Vest

Trond Engjom, MD., PhD, HUS, seksjonsoverlege

Vernesa Dizdar, MD., HUS, overlege

Cecilie Larsen, HUS, klinisk ernæringsfysiolog 


 

Fann du det du leita etter?