HELSENORGE

Om funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmlidelser kan oppstå i alle deler av fordøyelsessystemet. Det er en stor sykdomsgruppe som blant annet inkluderer irritabel tarm (IBS) og funksjonell dyspepsi (FD).

Ved funksjonelle lidelser er det funksjonen til organet som er dårlig og gir symptomer. Ved standard utredning er det ikke funn som kan forklare symptomene, derimot kan symptomene være like plagsomme som ved organiske lidelser. Det er altså normal anatomi, men unormal funksjon av de aktuelle organer, av ukjent årsak.  

Undergrupper av funksjonelle mage-tarmsykdommer:


Funksjonelle spiserørssykdommer

 • Funksjonell brystsmerte
 • Funksjonell brystbrann
 • Refluks hypersensitivitet
 • Globus
 • Funksjonell dysfagi

Funksjonelle gastroduodenale sykdommer

 • Funksjonell dyspepsi (FD)
 • Tilstander med oppgulping 
  • aerofagi
  • unspecified excessive belching
 • Tilstander med kvalme- og brekninger 
  • kronisk idiopatisk kvalme
  • funksjonell oppkast/brekninger
  • cyclic vomiting syndrome
 • Rumination syndrome («drøvtygging»)

Funksjonelle tarmsykdommer

 • Irritabel tarm syndrom (IBS)
 • Funksjonell oppblåsthet
 • Funksjonell forstoppelse
 • Funksjonell diaré
 • Uspesifisert funksjonell tarm lidelse
 • Opiatindusert forstoppelse

Funksjonelle abdominalt smertesyndrom

 • Funksjonelt abdominalt smertesyndrom

Funksjonelle galleblære- og sphinkter Oddi-sykdommer

 • Funksjonelle galleblære tilstander
 • Funksjonell biliær sphinkter av Oddi tilstander
 • Funksjonell pankreas sphinkter Oddi tilstander

Funksjonelle anorektale sykdommer

 • Funksjonell fekal inkontinens
 • Funksjonell anorektal smerte
 • Functional defecation disorders
Fann du det du leita etter?