HELSENORGE

Lav FODMAP - reintroduksjonsfasen

Lav FODMAP-dietten består av to faser. Etter å ha fulgt en streng lav FODMAP-diett i 2-6 uker er det viktig å reintrodusere FODMAP for å finne dine symptomtriggere. 

Reintroduksjonsfasen er viktig fordi toleransen for FODMAP er individuell, og det er viktig å finne ut hvor mye og hvilke FODMAP-grupper du tåler for å få et kosthold med minst mulig symptomer og mest mulig variasjon. 

Mange opplever at de kan gjeninnføre mange høy FODMAP-matvarene i kostholdet sitt, men at de ikke kan spise dem så ofte, eller i samme mengde som de gjorde før.Hvorfor er reintroduksjon viktig?

  • Toleransen for FODMAP er individuell.
  • Gjennom reintroduksjonen kan du finne ut hvor mye FODMAP du tåler og om en eller flere FODMAP-grupper tåles bedre enn andre.
  • Noen FODMAP-holdige matvarer er prebiotiske, det vil si at de er mat for tarmbakteriene og fremmer veksten av gode bakterier i tarmen, og det kan være ugunstig å unngå prebiotiske fibre over lang tid.
  • Å følge en streng lav FODMAP-diett over lang tid kan føre til redusert toleranse for høy FODMAP-matvarer.
  • Streng lav FODMAP-diett kan være upraktisk og sosialt vanskelig å følge.

Hva er målet med reintroduksjonen?

  • Å få kartlagt symptomtriggere hos deg
  • Å få svar på hvilke og i hvilken mengde du kan spise av matvaren/FODMAP-gruppen uten at det gir deg mer plager
  • Å få et kosthold med minst mulig restriksjoner og samtidig god symptomlindring

Hvilke FODMAP bør testes? 

I tabellen (PDF vedlegg) finner du forslag til testmatvarer og anbefalt testmengde. Dette er matvarer som kun inneholder en FODMAP-gruppe og derfor egner seg godt til å teste toleranse. Du kan også velge andre matvarer, men da er det viktig at disse kun inneholder en gruppe (den du ønsker å teste). 

Hvordan går jeg frem? 

Vi anbefaler at du forsøker en systematisk tilnæriming for å få best mulig utbytte av reintroduksjonsperioden. Start gjerne med den FODMAP-gruppen du har savnet mest og gå deretter videre med en gruppe om gangen. Hold kostholdet ellers stabilt, drikk for eksempel ikke mye kaffe, alkohol eller spis store mengder fett i tillegg. 

I tabellen (PDF vedlegg) finner du forslag til testmatvarer. Mengdene som oppgis er veiledende. Begynn med en mindre mengde dersom du ønsker å trappe langsommere opp. Tenk også over hvorvidt det er hensiktsmessig å trappe opp. Det er ikke nødvendig å teste større mengder enn det du normalt spiser. Noen velger å teste annenhver dag fordi det kan ta tid før man opplever symptomer. Dette gjelder spesielt fruktaner og galaktaner. 

Under reintroduksjonen er det viktig at du fortsetter å følge lav FODMAP-dietten (med unntak av den matvaren som testes). Når du har testet en FODMAP-gruppe går du tilbake til lav FODMAP i 2-3 dager ("hvileperiode") før du tester en ny gruppe. Husk å registrere symptomene dine hver dag under testukene, og benytt gjerne skjemaet (pdf vedlegg) til slutt i brosjyren til dette. Husk også å notere ned mengden du eventuelt tolererer av hver FODMAP gruppe. 

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer? 

Dersom du opplever symptomer under reintroduksjonen av en matvare, noterer du mengden du tolererte før du går tilbake til lav FODMAP diett i 2-3 dager eller til symptomene er bedret. Deretter kan du forsøke en eller flere av følgende muligheter:
a) Teste samme matvare, men i mindre mengde
b) Teste en annen matvare fra samme FODMAP-gruppe
c) Anta at du ikke tolererer matvaren eller at du ikke tåler den mengden du testet, og tester en annen FODMAP-gruppe

Ved laktoseintoleranse

Dersom du gjennom utprøvingen finner ut at du tåler laktose dårlig, kan du ha nytte av preparater med laktaseenzym som Nycopro Laktase tabletter og Lactrase kapsler (selges reseptfritt på apotektet). Disse virker slik at man tar 1 tabletter/kapsler i forbindelse med måltid som inneholder laktose. Med disse vil du kunne nyte et måltid på restaurant, i selskap, ved festlige anledninger eller på ferie uten å bli dårlig på grunn av laktosen. NB! Noen av disse kan inneholde sukkeralkoholer. 

Fann du det du leita etter?