HELSENORGE

Hypnoterapi ved IBS

Som en forlengelse av vår tverrfaglige IBS-poliklinikk startet vi februar 2018 med hypnose som et behandlingsalternativ ved IBS. Prosjektet er nå avsluttet og det jobbes med å utarbeide en rapport over det utførte arbeidet, observerte resultater og konklusjoner (lenke til rapporten kommer).  

Hva er hypnose?

Hypnose innebærer en endring i en persons konsentrasjon hvor man blir sterkt fokusert på noe bestemt, samtidig som kroppen blir dypt avslappet og andre sanseinntrykk stenges ute.

I den hypnotiske tilstanden kan man lettere få adkomst til den underbevisste delen av sinnet. Det er der den mentale- og fysiske hukommelsen sitter, og der den kritiske sansen har som oppgave å beskytte vaner og mønstre som er skapt. Men det er også der man kan påvirkes positivt og endre kroppsfunksjoner man vanligvis ikke regulerer bevisst.

Hypnose kan oppleves forskjellig fra person til person. De aller fleste vil oppleve det som en følelse av mental ro og behagelig fysisk avslapning, hvor man til enhver tid har full kontroll selv over hva som skjer.

Ikke alle mennesker regnes som hypnotiserbare, men det store flertallet kan hypnotiseres i tilstrekkelig grad til å kunne oppleve fordelene som hypnose kan tilby.

Hypnose har blitt grundig undersøkt på en vitenskapelig måte over en periode på seksti år, og benyttes i dag på utallige måter til å hjelpe mennesker med en rekke problemer, både medisinske og psykologiske. Eksempelvis ved migrene, fobier, røykeslutt, overvekt, selvtillitsvansker, stress, angst, søvnproblemer og smertekontroll.

Hypnose kalles hypnoterapi når det brukes i terapeutisk hensikt for å oppnå en positiv endring. 


 

Kilder: 

Hypnoseforeningen (2017) Om hypnose. Hentet fra: http://hypnoseforeningen.snappages.com/generelt-om-hypnose.htm

Olafur S. Palsson. Hypnose ved IBS. Tilgjengelig fra: http://www.ibshypnosis.com/

Hvordan foregår hypnose ved IBS?

Internasjonale studier viser at hypnose kan gi symptomlette hos pasienter med IBS når ingenting annet hjelper. 

Vi har utført oversettelsesarbeidet av en standardisert kvalitetssikret amerikansk hypnoseprotokoll som består av 7 ulike skript eller tekster. Dette er den samme behandlingen som er benyttet i forskningsstudier og i klinikker verden over. 

Aller først har vi en individuell samtale med pasientene for å avklare hvorvidt hypnoseprotokollen kan være en egnet behandling i forhold til symptomer. Under samtalen ønsker vi derfor å vite litt om den enkeltes plager og hvilke endringer som er ønskelig. Vi forteller litt om hypnose og om vårt behandlingsforløp.

Hos oss avholdes hypnose i grupper på 3-6 pasienter, og selve behandlingen foregår ved at man sitter komfortabelt i en lenestol mens man lytter til terapeuten med lukkede øyne. En time er beregnet til 30-40 minutter, og et behandlingsforløp består av en time én gang i uken over 12 uker. Behandlingen består også av et lydopptak med en hypnoseøvelse for hjemmebruk.

Hvem kan tilbudet passe for?

Hypnose er et behandlingstilbud som krever egeninnsats fra deltagende pasient. For å bli vurdert for hypnosebehandling trenger du henvisning fra din fastlege til Gastroenterologisk seksjon ved spesialisthelsetjenesten.

Om du er blitt diagnostisert med IBS, kan det være fornuftig å vurdere hypnose hos oss om:

  • Du har fått en del medisinsk hjelp for din IBS og ikke blitt mye bedre. Samtidig er symptomene fortsatt alvorlige nok til å forstyrre livskvaliteten din.
  • Du bor i nærheten av Bergen og er villig til å forplikte deg til et forløp med regelmessige besøk på sykehuset over flere uker. I tillegg gjennomføre hjemmeøvelsen imellom som er en viktig del av behandlingen.
  • Om du har midler til å motta behandlingen ettersom det er en vanlig egenandel ved hver time (frem til frikortgrense)

Hovedmål med prosjektet

Målet er å kunne spre våre erfaringer og kompetanse for utvidelse av tilbudet nasjonalt med oppstart ved andre sykehus.

 


Fann du det du leita etter?