HELSENORGE

Hjerne og tarmens kommunikasjon

Vil du være forsøksperson i et prosjekt på funksjonelle mage-tarm lidelser?

​Ta kontakt Eivind A. Valestrand via e-post hjerne-tarm@uib.no om du ønsker å være med i denne studien!

I mage-tarm systemet har vi funksjonelle mage-tarm lidelser. Disse sykdommene har ikke én tydelig årsak til plagene, til frustrasjon for både leger og pasienter fordi det er utfordrende å lette på symptomene. I Bergen forsker vi på hvordan hjernen og tarmen kommuniserer, fordi vi tror at bedre forståelse av det kan lede til muligheter for å hjelpe pasienter.

Funksjonelle mage-tarm lidelser

Blant de funksjonelle mage-tarm lidelsene finner vi sykdommer som blant annet irritabel tarm syndrom og funksjonell dyspepsi. Disse lidelsene kan gi store plager og senke livskvalitet både hos pasienter[1] og pårørende[2]. Irritabel tarm pasienter opplever ubehag i magen, ofte relatert til måltid, samt hyppig og/eller treg avføring[3]. Mange av irritabel tarm pasientene har også plager som ved funksjonell dyspepsi[4], kjennetegnet av smerter i øvre del av magen etter måltid[5].

Pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser karakteriserer ofte plagene som ubehagelige fremfor smertefulle[6]. Enkelte pasienter er det vi kaller hypersensitive[7], det vil si at de tolker signaler fra magen som større enn det andre vil gjøre. Signaler fra mage-tarm systemet tolkes i hjernen, men mekanismer både i kroppen og i hjernen kan gjøre at vanlige signaler fra tarmen oppleves som ubehagelige eller smertefulle hos pasienter. De samme mekanismene kan gjøre at like signaler tolkes ulikt fra person til person.

Også ytre faktorer kan påvirke mage-tarm systemet. De fleste har erfaring med hvordan stress kan påvirke mage-tarm funksjon, for eksempel med en dårlig mage morgenen før en viktig eksamen eller et jobbintervju. Dette er et klassisk eksempel på kommunikasjonen mellom hjernen og tarmen. For til tross for at selve stressreaksjonen starter i hjernen, påvirker den resten av kroppen gjennom at det utløses stresshormoner, altså signalmolekyler i kroppen[8]. Det kan få tarmene til å fungere både fortere og saktere, og gi enten diaré eller forstoppelse.

Årsak til plager kan som nevnt ligge både i hjernen og i kroppen. Studier har funnet mange forskjeller mellom pasienter og friske, men det er en utfordring at mange ulike faktorer bidrar til plagene. Det er vanskelig å forstå sykdommer med så stor variasjon i årsak og symptomer mellom pasienter. Hos dem kan samme årsak gi ulike symptomer, mens like symptomer kan ha ulike årsaker. Derfor er det viktig å forstå mekanismene som ligger til grunn, slik at det blir mulig å skjønne hvordan de fungerer sammen og forhåpentligvis komme frem til hvordan plagene kan lettes. Det krever at det forskes på funksjonelle mage-tarm lidelser med fokus på det som en sykdom i hele personen, og at en ikke ser på hver mulige bidragsyter isolert fra de andre.

 

Hvordan fungerer hjernen før og etter vi spiser?

Ved Haukeland Universitetssjukehus forsker vi, som de første i verden, på hvordan hjernen fungerer før og etter måltid. Dette er fordi vi, og flere internasjonalt, har tro på at det avanserte samspillet mellom hjernen og tarmen er essensielt for å forstå de funksjonelle mage-tarm lidelsene.

Selv om andre har studert hvordan hjernen reagerer på stimulering i mage-tarm kanalen, er det ingen som har brukt et naturlig stimuli som måltid. Vi mener det er essensielt for å kunne vurdere kommunikasjonen utfra de plagene pasientene faktisk har i sin hverdag.

Vi bruker funksjonell MR (magnetisk resonanstomografi) for å måle hjerneaktivitet i relasjon til et måltid vi gjennom klinisk erfaring vet gir diffuse symptomer i form av ubehag og smerter. Våre analyser har vist en forskjell i hjernens aktivitet i områder vi vet er viktige for disse sykdommene, i en slik grad at vi kan skille mellom pasienter og friske kontroller ved å se på hjerneaktivitet i relasjon til måltid. Videre ønsker vi å relatere dette til aktivitet i mage-tarm kanalen, slik at vi kan forstå hvilke deler av hjernen som er viktige for tarmens funksjon. Det kan vi gjøre gjennom å kombinere MR av hjernen og tarmen, samt funksjonsundersøkelse av magen med bruk av ultralyd etter måltid.

Kommunikasjonen mellom hjernen og tarmen er et spennende felt som får stor oppmerksomhet internasjonalt, og det skjer heldigvis mye forskning på funksjonelle mage-tarm lidelser. Vi har mulighet til å være i et internasjonalt førersete på denne forskningen, og vil jobbe hardt for å forstå pasientenes plager slik at vi forhåpentligvis kan hjelpe dem på en bedre måte i fremtiden.

 

 

Litteraturliste

[1] - Gralnek IM, Hays RD, Kilbourne A, et al. The impact of irritable bowel syndrome on health-related quality of life. Gastroenterology 2000;119(3):654-660
[2] - Wong RK, Drossman DA, Weinland SR, et al. Partner burden in irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2013;11(2):151-155
[3] - Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, et al. Functional bowel disorders. In: Drossman DA, Corazziari E, Delvaux M, et al., eds. ROME III: The functional gastrointestinal disorders. 3rd ed. McLean, VA: Degnon, 2006;487-555
[4] - Rasmussen S, Jensen TH, Henriksen SL, et al. Overlap of symptoms of gastroesophageal reflux disease, dyspepsia and irritable bowel syndrome in the general population. Scand J Gastroenterol 2015;50(2):162-9
[5] - Tack J, Talley NJ, Camilleri M, et al. Functional gastroduodenal disorders. In: Drossman DA, Corazziari E, Delvaux M, et al., eds. ROME III: The functional gastrointestinal disorders. 3rd ed. McLean, VA: Degnon, 2006;419-486
[6] - Sach J, Bolus R, Fitzgerald L, et al. Is there a difference between abdominal pain and discomfort in moderate to severe IBS patients? Am J Gastroenterol 2002;97(12):3131-3138
[7] - Kanazawa M, Hongo M, Fukudo S. Visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome. Journ Gastroenterol Hepatol 2011;26(3):119-121
[8] – Mönnikes H, Tebbe JJ, Hildebrandt M, et al. Role of stress in functional gastrointestinal disorders. Evidence for stress-induced alterations in gastrointestinal motility and sensitivity. Dig Dis Sci 2001;19(3):201-11

Fann du det du leita etter?