HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen. Vi driver hovedsakelig klinisk forskning og innovasjon med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med fordøyelsessykdommer. 

Pågående forskningsprosjekter


GI plager ved Fabry sykdom

Mina Susanne Weedon-Fekjær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2019 - 2023

Deltakende helseregion:HV HSØ​


CanEat

Cecilie Hauge Aagotnes, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2019 - 2025

Deltakende helseregion: HV​


Covid-19Gut

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2020 - 2022

Deltakende helseregion: HV


Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudie ved irritabel tarm

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2017 - 2024

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN 


Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2021

Deltakende helseregion: HV


Irritable Bowel Syndrome and microbiota 

Tarek Mazzawi, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2018-2023

Deltakende helseregion: HV HSØ HMN


Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome 

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016-2023

Deltakende helseregion: HV HSØ


Mage-tarmskolen på internett

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2015-2025

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN


Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN


IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Cecilie Hauge Larsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV


Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HV


Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2021

Deltakende helseregion: HVFaecal microbiota transplantation in patients with IBS: the optimal protocol and mechanisms of action 

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2021 - 2026

Deltakende helseregion: HV
Fann du det du leita etter?