HELSENORGE

Bok på norsk for deg med irritabel tarm

"Lev godt med irritabel tarm" er skrevet for pasienter med irritabel tarm. Målet er at du som er rammet skal kunne leve et normalt liv med vanlige, dagligdagse aktiviteter. 

​Boken er skrevet av gastroenterologene prof. Magdy El-Sahly, prof. Jan Gunnar Hatlebakk, prof. Odd Helge Gilja og prof. Trygve Hausken. Forfatterene har alle lang erfaring i behandling av pasienter med irritabel tarm og er engasjert i forskning rundt sykdommen. 

Irritabel tarm er en vanlig lidelse, som rammer 8-25% av den norske befolkningen. Irritabel tarm er ingen livstruende sykdom, men den reduserer livskvaliteten betraktelig og kan føre til sosial isolasjon, ødelagte mennekelige relasjoner og at man slutter i arbeid eller med studier. Boken gir personer som er rammet av irritabel tarm strategier for å dempe symptomer og få økt livskvalitet.

​Lev godt med irritabel tarm er en bok skrevet for pasienter med irritabel tarm. Målet er at du som er rammet, skal kunne leve et normalt liv med vanlige, dagligdagse aktiviteter. Boken inneholder oppdatert informasjon om irritabel tarm og de framskrittene som er gjort det siste tiåret. Boken er skrevet spesielt for norske forhold. Lev godt med irritabel tarm er lett å lese og inneholder et stort antall illustrasjoner som skal hjelpe deg til å forstå innholdet. Hvert kapittel begynner med en oppsummering av de viktigste punktene, slik at du kan skaffe deg et raskt overblikk ved å lese sammendraget og titte på illustrasjonene.  

Andre utgave (revidert) av boken ble publisert i mars 2018. Den inneholder oppdatert informasjon om irritabel tarm og beskriver fremskrittene som er gjort på området det siste året. I tillegg inneholder boken to nye kapitler med 13 nye illustrasjoner. Utkastet til andre utgaven er lest av 17 personer som er pasienter med irritabel tarm, allmennleger, sjukepleiere spesialisert i gastroenterologi og ernæringsfysiologer. Forfatterne har tatt hensyn til deres kommentarer og forslag i siste utkast.

Fann du det du leita etter?