Standard allogen stamcelletransplantasjon

Ved allogen stamcelletransplantasjon blir stamceller henta frå perifert blod eller beinmarg hos givar overført til pasienten.

Sidan 2006 har Haukeland universitetssjukehus tilbydd allogen stamcelletransplantasjon til pasientar med blodsjukdommar der denne behandlinga er indisert og pasienten har familiegivar.

Saman med Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet,som også utfører transplantasjoner med ubeslekta givar, er Haukeland det einaste sjukehuset i landet som utfører denne behandlinga.

Behandlingstilbodet høyrer inn under Hematologisk seksjon ved Medisinsk avdeling.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.