Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi

Vi er ein nasjonalt kompetanseteneste for fremming av forsking, undervising og formidling av gastroenterologisk ultrasonografi.
Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi

Den nasjonale kompetansetenesta er oppretta for:

  • Å vere ei nasjonal kompetanseteneste for forsking, undervising, utdanning og informasjon innan gastroenterologisk ultralyd.  
  • Å fortløpande studere og evaluere nytta av ultralyd ved gastroenterologiske sjukdommar.
  • Å vurdere ultralydmetodikk i høve til andre overlappande diagnostiske metodar som konvensjonell røntgenundersøking, computertomografi (CT), magnetisk resonans (MR) og isotopscanning særleg med tanke på nytte/kostnad-forholdet.
Vi er ein kompetansetjeneste for fremming av forsking, undervisning og formidling av gastroenterologisk ultrasonografi.
Gastroenterologisk ultrasonografi har lenge vore eit satsingsområde ved Medisinsk avdeling og i 2001 blei Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd godkjend av Sosial og helsedepartementet (Brev av 06.07.2001).

Gjennom mange år har gruppas medarbeidarar testa og utvikla nye metodar for klinisk bruk av ultrasonografi. Blant anna kan nevnes metodar innan kontrastforsterka ultralyd, motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging  og sonoelastografi.


Lege undersøker kvinne med ultralyd. Foto

Referansegruppe

Jan Magnus Kvamme, UNN (Helse Nord), leder
Lars Aabakken, Rikshospitalet, (Helse Sør-Øst)
Ragnar Eriksen, Ålesund (Helse Midt-Norge)
Karen Rosendahl, HUS, (Helse Vest)
John Willy Haukeland, Ullevål US, brukerrepresentant
Toril Hernes, NTNU (Univ. sektor)
Odd Helge Gilja, (NSGU)

Styringsgruppe

Odd Helge Gilja, senterleder, prof.dr.med.
Lars Birger Nesje, avd.dir., prof. dr. med.
Trygve Hausken, overlege, prof.dr.med. 
Torfinn Taxt, overlege, prof. dr.med.
Georg Dimcevski, førsteamanuensis, seksjonsoverlege
Roald Flesland Havre, overlege
Kim Nylund, post.doc.
Mette Vesterhus, lege i spesialisering
Trond Engjom, post.doc., overlege

Vitenskaplege publikasjonar og doktorgradar

Sjå våre publikasjonarSjå våre doktorgradar

Eksterne linker

European Federation of Societies for Ultrasound in MEdicine and BiologyEuroson 2017World Federation for Ultrasound in Medicine and BiologyNorsk forening for ultralyddiagnostikk EFSUMB Ultraspund Learning Centre Bergen

Kontaktinformasjon

Senterleiar 

Professor dr. med. Odd Helge Gilja
tlf. 55 97 21 33

Koordinator

Birgitte Berentsen
tlf. 55 97 29 99

FoU-sjukepleiar
Eva E. Fosse

tlf. 55 97 21 37 

Kontakt

Telefon
55 97 50 00
Telefaks: 55 97 29 50
Senterleiar Prof. dr. med Odd Helge Gilja 55 97 21 33
Koordinator Birgitte Berentsen 55 97 29 99
E-post

Artiklar og nyheitar


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.