Systematisk ultralydundersøkelse av abdomen 6+

En systematisk ultralydundersøkelse av abdomen

Det finnes flere måter å utføre en undersøkelse av de abdominale organer på. Det viktigste er at man lærer en systematisk rekkefølge å skanne de ulike organsystemer på slik at man sikrer at ikke noe blir oversett.

Herunder presenterer senterleiar Prof. dr. med Odd Helge Gilja 6+, et skjema som er velegnet for systematisk ultralyd av abdomen.

Intro 1

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Intro 2

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 1: Transversalsnitt i epigastriet

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 2: Lengdesnitt epigastriet

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 3: Skråsnitt subcostalt

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 4: Transversal- og lengdesnitt fra høyre lateralflate

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 5: Snitt fra venstre lateralflate

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon 6: Transversal- og lengdesnitt symfysen

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Stasjon +: Orienterende skanning av tarmer

Til slutt er det relevant å gjøre en orienterende skanning av tarmer for å se etter «target lesions» eller fortykket tarmvegg.

Intro 1 from Haukeland University Hospital on Vimeo.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.