Kurs og undervisning for helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) organiserer flere kurs for leger som inngår som et ledd i spesialistutdanningen. På denne siden kan du finne en kort beskrivelse av den ulike kursene som er avholdt samt en lenke til kursprogrammet. I kursprogrammet er det lenker til de ulike foredragene hvis tilgjengelig.

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 16.10.18 ved Stavanger Universitetssjukehus   

09 00               Åpning og orientering om kurset 
09 15               Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» 
10 00               Praktiske øvelser på hverandre
11 30               Ultralyd elastografi       
12 00               Pause / Lunsj

12 30               Ultralyd ved diffuse leversykdommer  
13 00               Ultralyd ved fokale lesjoner inkl. CEUS – leversykdommer 
13 30               Praktisk øvelse (med pasienter - lever )
14 30               Ultralyd av galleblære og galleganger 
15 00               Ultralyd av Pankreas          
15 30               Praktiske øvelser (med pasienter - gallebl. og pancreas
16 30               Slutt

Last ned programmet her 

Workshop: Ultralyd elastografi av lever på barn 24.11.17 ved radiologisk avd., OUS-Rikshospitalet

På denne workshopen vil vi blant annet diskutere hvordan vi kan sikre god og lik kvalitet på elastografiundersøkelser på tvers av institusjoner og utøvere, og det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming der deltakerne får anledning til hands-on veiledning.

For påmelding kontakt birgitte.berentsen1@helse-bergen.no ved NSGU.

Program

09.30-09.40        Velkommen og presentasjonsrunde – ved Charlotte de Lange

09.40-10.10        Ultralyd elastografi: Hva er viktig å vite om ulike metoder – ved Mette Vesterhus, HUS

10.10-10.50        Leverelastografi hos barn

- Litteratur & normalmateriale - ved Anders B. Mjelle, HUS 30min

- Vår erfaring – ved Charlotte de Lange/ Kristian Thomassen 10 min

10.50-11.30        Multisenterstudie – presentasjon & diskusjon – ved Anders / Charlotte / Runar?

11.30-12.00        Kurslunsj for deltakerne

12.00-13.50        Hands-on demonstrasjon

13.50-14.00        Oppsummering

Last ned programmet her (pdf)

Kurs i gastroenterologisk ultralyd. Ålesund Sykehus 11-12. september 2017.

Dag 1

10 00         Åpning og orientering om kurset (Eriksen, Berentsen, Gilja)

10 15         Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Engjom)           

11 00         Praktiske øvelser på hverandre

12 00         Pause / Lunsj

12 30        Ultralyd ved benigne leversykdommer         (Engjom)

 13 00       Ultralyd ved maligne leversykdommer         (Gilja)

 13 30       Praktisk øvelse (med pasienter - lever )

 14 30       Galleblære og galleganger      (Gilja)

 15 00       Ultralyd av Pankreas            (Engjom)                                    

 15 30       Praktiske øvelser (med pasienter - gallebl. og pancreas

16 30               Slutt


Dag 2

09 00       Ultralyd av GI traktus og IBD            (Gilja)

09 30       Ultralyd ved andre tarmsykdommer   (Eriksen)

10 00       Praktiske øvelser med pasienter  

12 00       Lunsj og utdeling av kursbevis                         

Last ned programmet her (pdf)

Her kan du laste ned powerpoint presentasjonene fra kurset:

Workshop: leverelastografi - hvor står vi og hvor går vi? Ullevål Sykehus 06. juni 2017.

For påmelding send mail til birgitte.berentsen1@helse-bergen.no

PROGRAM

10.30-10.40    Velkommen –møteledere Mette Vesterhus og John Willy Haukeland
10.40-11.10    Et spektrum av elastografimodaliteter – ved Roald Havre, HUS
11.10-12.10    Hva er evidensen for elastografi ved ulike kroniske leversykdommer?
- Virale hepatitter – ved Håvard Midtgard, Ullevål
- ALD/NAFLD – ved John Willy Haukeland, Ullevål
- Cholestatiske leversykdommer – ved Mette Vesterhus, HUS
12.10-13.00    Kurslunsj for deltakerne
13.00-14.00    Hands-on demonstrasjon med ulike elastografimetoder
14.00-15.00    Erfaringer fra deltagerne – hvordan bruker vi ultralyd elastografi nå?
15.00-16.00    Veien videre – diskusjon

Last ned program her (pdf)

Last ned presentasjonene som ble gitt:

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 8. mars 2017 Voss Sykehus

Kursleder: Birgitte Berentsen

PROGRAM

11.00 Åpning og orientering om kurset (Birgitte Berentsen)
11.15 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Trond Engjom)
11.45 Benigne leversykdommer (Georg Dimcevski)
12.15 Maligne leversykdommer (Georg Dimcevski)
12.45 Pause / Lunsj
13.15 Praktiske øvelser (6 + )
14.15 Galleblære og galleganger (Trond Engjom)
14.45 Ultralyd av pankreas (Georg Dimcevski)
15.15 Point of care ultralyd (Ascites, pleuravæske, pneumothorax, dvt) (Trond Engjom)
15.30 Praktiske øvelser (Galle / Pancreas)
16.30 Utdeling av kursbevis

Last ned program her (pdf)

Grunnkurs i Gastroenterologisk ultralyd 4. og 5. desember 2015 Flekkefjord

Sørlandet sykehus Flekkefjord 4. og 5. desember 2015

PROGRAM

Fredag 4. desember
12.00 Åpning og orientering om kurset
12.15 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+»
12.45 Benigne leversykdommer
13.15 Maligne leversykdommer
13.45 Pause / Lunsj
14.15 Praktiske øvelser ( 6 + )
15.15 Galleblære og galleganger
15.45 Ultralyd avpankreas
16.15 Point of care ultralyd (Ascites, pleuravæske, pneumothorax, dvt)
16.30 Praktiske øvelser (Galle / Pancreas)
17.30 Kasuistikker / Quiz / Oppsummering
18.00 Slutt

Lørdag 5. desember
09.00 Ultralyd av GI traktus
09.30 Ultralyd ved IBD /u.colitt
10.00 Praktiske øvelser med pasienter til UL
12.00 Lunsj og utdeling av kursbevis
12.10 Avreise

Presentasjonar:

Om NSGU (Birgitte Berentsen)
Ultralyd av normale abdominalorganer "6+" (Trond Engjom)
Benigne og maligne leversykdommer (Trygve Hausken)
Point of care ultralyd (Trygve Hausken)

​Grunnkurs i Gastroenterologisk ultralyd 30. nov - 2. des 2015​​

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Ellers leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, indremedisin, nyresykdommer, pediatri og radiologi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læringsmål

Teoretisk: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått teoretisk kunnskap om gastroenterologisk ultralyd inkludert normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern og intern endoluminal ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse og kontrastforsterket ultralyd.
Praktisk: Deltagerne skal i løpet av kurset få praktisk undervisning i og lære seg fremgangsmåten i en vanlig ultralydundersøkelse samt få demonstrert ultralydveiledet biopsietakning og endoskopisk ultralyd.

Kurslitteratur

Ødegaard S, Gilja OH, Matre K. Innføring i abdominal ultrasonografi. 2009. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0727-5.
Du betaler for kursboken sammen med kursavgiften, og boken deles ut på kurset.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer obligatorisk kaffe/te i pauser kr 120 samt obligatorisk kursbok.

Kurskommite: Kim Nylund, Trygve Hausken og Odd Helge Gilja

​​PROGRAM

MANDAG 30. november
09.30 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Trygve Hausken & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HUS) )
09.35 Ultralyd-fysikk (Knut Matre, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen(UiB))
10.00 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Geir Folvik, Med. avd.. HUS)
10.30 Pause. Kaffe
10.45 Benigne leversykdommer (Geir Folvik)
​11.15 Maligne leversykdommer (Geir Folvik)
11.45 Galleblære og galleganger (Odd Helge Gilja)
12.10 Lunch
13.00 Ultralyd av Pankreas (Trond Engjom, Med. Avd, HUS)
13.30 Ultralyd & Doppler av nyrer (Einar Svarstad, Med. Avd., HUS)
14.00 Kasuistikker (Hilde von Volkmann)
14.30 Praktiske øvelser
(Gilja, Nylund, Hausken, Engjom, Folvik)
15.45 Ultralyd - Quiz (Odd Helge Gilja)
16.00 Slutt

Tirsdag 1. desember
08.30 Ultralyd-kontrast undersøkelser (Odd Helge Gilja)
09.00 Milt, lymfeknuter og bakre bukvegg (Khanh Pham, Med. avd., HUS)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser. 1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.
(Gilja, Folvik, Nylund, Pham, Hausken, Engjom )
Pistolbiopsi av lever evt. Menghini teknikk (Geir Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd ( Pham)
Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Hausken/Gilja)
Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Dopplerfysikk (Knut Matre)
13.20 Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon (Gilja)
13.50 Funksjonell ultralyd (Hausken)
14.20 Pause
14.30 Ultralyd av GI traktus (Kim Nylund)
15.00 Ultralyd ved IBD (Gilja)
15.40 Kasuistikker (Kim Nylund)
16.00 Slutt

ONSDAG 2. desember
08.30 UL ved PSC. (Mette Vesterhus, Med. avd., HUS)
08.50 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (Kim Nylund)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.
(Gilja, Nylund, Hausken, Havre, Pham, Folvik)
Pistolbiopsi evt Menghini teknikk av lever (Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd (Havre). Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Endoskopisk ultrasonografi (Khanh Pham, Med. avd, HUS)
13.30 POCUS: «Point-of-care» ultralyd” (Nils Petter Oveland, Stavanger Universitetssykehus)
14.15 Avsluttende innlegg (Gilja)
​​14.30 Kursprøve. Kursevaluering
15.00 Slutt

Presentasjonar:

Ultralyd-fysikk (Knut Matre)
Ultralyd av normale abdominalorganer (Geir Folvik)
Ultralyd av pancreas (Trond Engjom)
Ultralyd og Doppler av nyrer (Einar Svarstad)
Benigne leversykdommer (Geir Folvik)
Maligne leversykdommer (Geir Folvik)
Dopplerfysikk (Knut Matre)
UL ved PSC (Mette Vesterhus)

Kurs i Ultralyd ved kroniske leversykdommer og ved fokale lesjoner i lever 20. oktober 2015

​​​​​​​​Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Tid: Tirsdag 20. oktober 2015
Antall deltagere: 15
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs (en enkel lunsj inkludert). Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: John Willy Haukeland, OUS Ullevål

PROGRAM

10.00 – 10.45 Introduksjon UL lever  Kim Nylund (NSGU)
10.45 – 12.00 Trening på hverandre i 3 grupper  
12.00 – 12.45 Lunch  
12.45 – 13.15 Målinger for å evaluere grad av leverfibrose og portal hypertensjon Ragnar Eriksen (Ålesund SH)
13.15 - 14.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
14.30 – 15.00 Fokale lesjoner/kontrastultralyd Odd Helge Gilja (NSGU)
15.00 – 16.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
16.30 – 17.00 Oppsummering  

Presentasjonar:

Ragnar Eriksen - Målinger for å evaluere grad av leverfibrose og portal hypertensjon (PDF)
Odd Helge Gilja - Contrast-Enhanced Ultrasound (PDF)

Kurs Del 2 Gastroenterologisk ultralyd, Tromsø 24. april 2015

Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø
Tid: Fredag 24. april 2015
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs. Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: Jan Magnus Kvamme

PROGRAM

09.00 Åpning og orientering om kursetJan Magnus Kvamme og Trygve Hausken
09.15 Ultralyd normale abdominalorganer og 6+ (pdf)Kim Nylund
10.00 Inflammatorisk tarmsykdom (pdf)Trygve Hausken
11.30 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (pdf) Kim Nylund
12.00 Lunsj
13.00 Hands-on trening på pasienter
14.30 Kasuistikker og oppsummering
15.00 Slutt

Litteratur

Bøker utgitt av NSGU

Det er utgitt 3 lærebøker fra NSGU samt 2 abstrakthefter laget i forbindelse lokalt arrangerte kurs og konferanse.

 Innføring i abdominal ultrasonografi
Svein Ødegaard, Odd Helge, Gilja og Knut Matre
Publisert 2009. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-727-5

Atlas of Endoscopic Ultrasonography -the upper gastrointestinal tract
Svein Ødegaard, Lars Birger Nesje and Odd Helge Gilja
Publisert 2007. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-335-2

Basic and New Aspects of Gastrointestinal Ultrasonography
Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja og Hans Gregersen
Publisert: 2005. World Scientific Publishing Co. Singapore. ISBN: 981-238-845-1

Abstrakthefter:

Ultrasound in Gastroenterology-10 years Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.
Kim Nylund og Odd Helge Gilja
Publisert 2011. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-303-1950-5

Abdominal Ultrasound -Focus on CEUS and EUS. Abstract book. Euroson school.
Kim Nylund, Odd Helge Gilja og Svein Ødegaard
Publisert: 2010. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-992634-2-9

E-læring

Video

6+ En systematisk ultralydundersøkelse av abdomen

NSGU


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.