Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekter

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus trenger frivillige personer til forskningsstudier. Vi trenger både syke og friske personer.

Å være forsøksperson i medisinsk forskning er helt frivillig, og man kan velge å trekke seg når som helst. Dersom du ønsker å delta i en studie skal avgjørelsen være basert på at formålet med forskningen er noe du vil støtte.  

Dersom du ønsker å delta i en studie er det viktig at du er tilstrekkelig informert før du tar valget. Du vil få informasjon betydningen av forskningsprosjektet og hvilke konsekvenser det har for deg som deltar.  

Pågående forskningsstudier som trenger frivillige:

Vi trenger personer med IBS til et nytt forskningsprosjekt hvor vi vil undersøke effekten av å installere tarmbakterier for behandling av tilstanden. Trykk på linken ovenfor mer informasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.