Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekter

Forskere ved Nasjonal kompetansetjensete for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus trenger frivillige personer til forskningsstudier. Vi trenger både syke og friske personer.

Å være forsøksperson i medisinsk forskning er helt frivillig, og man kan velge å trekke seg når som helst. Dersom du ønsker å delta i en studie skal avgjørelsen være basert på at formålet med forskningen er noe du vil støtte.  

Dersom du ønsker å delta i en studie er det viktig at du er tilstrekkelig informert før du tar valget. Du vil få informasjon betydningen av forskningsprosjektet og hvilke konsekvenser det har for deg som deltar.  

Pågående forskningsstudier som trenger friske frivillige:

 
Medisinstudent Eivind A. Valestrand forsker på funksjonelle mage-tarm lidelser. Disse sykdommene har ikke én tydelig årsak til plagene, til frustrasjon for både leger og pasienter fordi det er utfordrende å lette på symptomene. I Bergen forsker vi på hvordan hjernen og tarmen kommunisere​r, fordi vi tror at bedre forståelse av det kan lede til muligheter for å hjelpe pasienter. Trykk på linken ovenfor for mer informasjon.