Om Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Kompetansetjenestens visjon er å sikre best mulig behandling og omsorg til pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer.

Gruppebilde ansatte ved NKFM. Foto
Nede fra venstre: Stine R. Martinussen, Birgitte Berentsen, Gülen Arslan Lied, Elisabeth K. Steinsvik, Dag André Sangnes, Hanna F. Dale. Øverst fra venstre: Tarek Mazzawi, Arvid Lundervold, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken, Linda Bratli, Per Førde Refsnes, Odd Helge Gilja, Camilla Thuen.

​Om tjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ble opprettet i 2014 og er en del av Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Senterleder

Professor dr.med

Jan Gunnar Hatlebakk

Koordinator

Birgitte Berentsen

Ansatte 

Per i dag er vi 10 ansatte i mindre stillinger:

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege (Senterleder)

Birgitte Berentsen, PhD (Koordinator)

Prof.Trygve Hausken, MD., PhD

Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege

Camilla Thuen, Klinisk ernæringsfysiolog

Per Førde Refsnes, Forskningssykepleier

Stine Rødal Martinussen, Forskningssykepleier/gastrosykepleier

Ingebord Brønstad, Bioingeniør

Linda Norunn Bratli, Sekretær

Nasjonal referansegruppe

Prof. Kristian Hveem, MD., PhD, NTNU, Helse Midt-Norge
Jørgen Valeur, MD., PhD., lege i spesialisering, Helse Sør-Øst
Einar Husebye, MD., PhD., Drammen sykehus, Helse Sør-Øst
Per Christian Valle, MD, PhD., Helse-Nord
Torgeir Finjord, MD, Helse Vest 
Knut-Arne Wensaas , MD, PhD., Norsk forening for allmennmedisin
Cecilie Hauge Ågotnes, Brukerrepresentant, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Styringsgruppe

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege
Prof. Odd Helge Gilja, MD., PhD., HUS, overlege
Prof. Trygve Hausken, MD,. PhD., HUS, overlege
Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege
Prof. Magdy El Salhy, MD., PhD., Stord sykehus, UiB, Helse Vest
Prof. Lars Birger Nesje, MD., PhD., HUS, Avdelingsdirektør
Georg Dimcevski, MD., PhD., HUS, Førsteamanuensis, Seksjonsoverlege
Dag Andre Sangnes, MD., HUS, lege i spesialisering
Synne Ystad, HUS, klinisk ernæringsfysiolog 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.