Om Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Kompetansetjenestens visjon er å sikre best mulig behandling og omsorg til pasienter med funksjonelle mage-tarmsykdommer.

Gruppebilde ansatte ved NKFM. Foto
Nede fra venstre: Stine R. Martinussen, Birgitte Berentsen, Gülen Arslan Lied, Elisabeth K. Steinsvik, Dag André Sangnes, Hanna F. Dale. Øverst fra venstre: Tarek Mazzawi, Arvid Lundervold, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken, Linda Bratli, Per Førde Refsnes, Odd Helge Gilja, Camilla Thuen.

​Om tjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ble opprettet i 2014 og er en del av Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Senterleder

Jan Gunnar Hatlebakk

Koordinator

Birgitte Berentsen

Ansatte 

Per i dag er vi 9 ansatte i mindre stillinger:

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege (Senterleder)

Birgitte Berentsen, PhD (Koordinator)

Prof.Trygve Hausken, MD., PhD

Cecilie Hauge Larsen, Klinisk ernæringsfysiolog

Eline Randulff Hillestad, Klinisk ernæringsfysiolog

Per Førde Refsnes, Forskningssykepleier

Stine Rødal Martinussen, Forskningssykepleier/gastrosykepleier

Ingeborg Brønstad, Bioingeniør

Linda Norunn Bratli, Helsesekretær

Nasjonal referansegruppe

Knut-Arne Wensaas , MD, PhD., Norsk forening for allmennmedisin (referansegruppens leder)

Birgitte Berentsen, PhD (representant for tjenesten)

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege (representant for tjenesten)

Prof. Kristian Hveem, MD., PhD, NTNU, Helse Midt-Norge

Johan Lunding, MD., PhD., Diakonhjemmet Sykehus, Helse Sør-Øst

Einar Husebye, MD., PhD., Drammen sykehus, Helse Sør-Øst

Per Christian Valle, MD, PhD., Helse-Nord

Torgeir Finjord, MD, Helse Vest 

Cecilie Hauge Ågotnes, Brukerrepresentant

Styringsgruppe

Dr. Birgitte Berentsen, PhD, daglig leder

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Odd Helge Gilja, MD., PhD., HUS, overlege

Prof. Trygve Hausken, MD,. PhD., HUS, overlege

Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege

Prof. Magdy El Salhy, MD., PhD., Stord sykehus, UiB, Helse Vest

Trond Engjom, MD., PhD, HUS, seksjonsoverlege

Vernesa Dizdar, MD., HUS, overlege

Cecilie Larsen, HUS, klinisk ernæringsfysiolog 


Fann du det du leita etter?