Kurs og konferanser for helsepersonell

NKFM jobber aktivt med å spre kunnskap til helsepersonell  om funksjonelle mage-tarm lidelser. På denne siden kan du finne korte beskrivelser av ulike kurs og konferanser som avholdes. Du vil finne kursprogrammet med lenker til de ulike foredragene dersom tilgjengelig.

Lege demonstrerer på figur

Kommende nasjonale kurs og kongresser

NOKLUS kurs Solstrand 1. - 2. november/15. - 16. november 2019

TEMA: Sykdommer i mage/tarm

Noklus i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane inviterer leger og medarbeidere i primærhelsetjenesten i Helse Vest til kurs ved Solstrand Hotel & Bad.

Kurset arrangeres to ganger (kurshelg velges ved påmelding):

 • Kurs I: 1. - 2. november 2019
 • Kurs II: 15. - 16. november 2019


Utdrag fra programmet:

 • Kronisk vondt i magen: Utredning. Kasuistikk basert Jan Gunnar Hatlebakk
 • Irritabel tarm og andre langtidskomplikasjoner etter gastroenteritt Sverre Litleskare  
 • Tarmfloraens betydning – fekal transplantasjon som behandling Trygve Hausken  
 • Utredning og behandling ved Irritabel tarmsykdom (IBS) Jan Gunnar Hatlebakk  
 • Kosthold ved mageplager: er lavFODMAP løsningen? Cecilie Hauge Larsen  
 • Hvordan hjernen din lurer deg til å ta dårlige valg Ole Petter Hjelle #treningslegen  
 • Magesmerter hos barn Erling Tjora  
 • Kolorektal kreft: Er det kommende screeningprogrammet løsningen? Øyvind Holme


FULLSTENDIG KURSPROGRAM (PDF)


Kommende internasjonale kurs og kongresser

UEG Week 19.-23. oktober 2019


Fira Gran Via, Barcelona, Spania
UEG Week er den fremste arena for forskere fra hele verden for å presentere sin nyeste forskning innen gastroenterologi.

Se programmet og meld deg på her.

 Tidligere kurs og kongresser

2019

IBS-dagen Rikshospitalet 10.april 2019

Dagen ble arrangert i regi av LMF og NKFM. 

Programmet berørte tema som kosthold, utredning, behandling, hypnoterapi og Mage-tarmskole på internett. 

Program - kveldsmøte kl. 17:00 – 20:30
17:00 Velkommen ved LMF v/Arne Schatten og NKFM 
17:30 Hva er IBS? Utredning og behandling v/IBS, prof. Trygve Hausken
18:15 Hypnoterapi ved IBS, v/gastrosykepleier Stine Martinussen
18:45 Pause
19:00 Kosthold ved IBS, v/klinisk ernæringsfysiolog Cecilie Larsen
19:45 NKFM og hjelp til selvhjelp. IBS-skole, Mage-tarmskole på internett, v/forsker Birgitte Berentsen, PhD
20:15 Oppsummering ved LMF 
20:30 Slutt

Foredragene ble ikke streamet, men alle LMFs medlemmer har tilgang til videoopptak på min side. 


2018

IBS-dagen Voss Sykehus 27.november 2018

Her ble spennende tema tatt opp, og det siste nye innen glutensensitivitet, lavFODMAP og irritabel tarmsyndrom ble presentert. Både for helsepersonell, pasienter og pårørende. Arrangert i samarbeid med LMF og Avdeling for Rehabilitering og Tverrfaglige tenester. 

Program 

17:00 Velkommen

17:15 «Hva er IBS? Utredning og behandling ved IBS», prof. Trygve Hausken

17:45 «Glutensensitivitet», ved klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat Hanna Dale

18:15 Pause

18:30 «lav-FODMAP-dietten» ved klinisk ernæringsfysiolog Cecilie Larsen

19:00 «Helsetilbud ved IBS: IBS-skole, Mage-tarmskole på internett og tverrfaglig IBS-poliklinikk», ved forsker dr. Birgitte Berentsen

19:30 «Nytt fra Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer», ved Henrik Skaalvik

20:00 Slutt

4. Nasjonale møte i nevrogastroenterologi  14.mars 2018

Arrangert av NGF og interessegruppen i nevrogastroenterologi Onsdag 14.mars 2018 kl 13:30 Oslo Kongressenter

PROGRAM

Kl 13.30 Registrering og kaffe

Kl 14.10 Introduksjon og velkommen. v/overlege Jostein Sauar, sykehuset Telemark


Møteledere: Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, UIB og

Prof. Per Farup, NTNU

Tema 1: Microbiota
Kl 14.15 Mikrobiota og mucoepitheliale system - Universitetslektor, Docent Malin Johanson Institutt for Biomedisin, universitetet i Gøteborg

Kl 14.45 Statusrapport om fecal microbiota transplantasjon ved IBS -  Peter Holger Johnsen, UiT, avd.Harstad

Kl 15.05 Mikrobiotaprofil hos respondere vs. non-respondere ved FMT - overlege Tarek Mazzawi, HUS

Kl 15.20 Referat fra det 4. Nasjonale Mikrobiotamøtet - overlege Johannes E.R. Hov, UIO

Kl 15.40 Er Feces transplantasjon et tilbud i dag og til hvem? Panel debatt ved alle tre, samt Gastroenterolog Peder Olsen, Volvat medisinske senter, Oslo

Tema 2: Klinikk
Kl 16.20 Er Non Cøliaki Glutenintoleranse ut? Knut Lundin, UIO

Kl 16.40 Funksjonell dyspepsi.Om ULFU-materialet, og kan barostat erstattes av manometri og ultralyd? Eline Storlid HUS

Kl 17.00 Optimal bruk av endoskopisk utredning av IBS pasienten - Jan Hatlebakk og Jostein Sauar.

Kl 17.20 IBS og IBD henger sammen, Nytt fra 20 år med IBSEN studien -  overlege Magne Henriksen, Sykehuset Østfold, avd. Fredrikstad

Kl 17.40 IBS poliklinikk – et prøveprosjekt ved UIB. PhD Birgitte Berentsen

Kl 18.00 Pause


Tema 3: Fatigue
Kl 18.15 Fatigue – en immunologisk eller en psykiatrisk sykdom? (avkortet prøveforelesning fra 20.10.17) -  overlege Gert Huppertz-Hauss, Sykehuset Telemark, avd. Skien

Kl 18.35 Et tiårs IBS pasientmateriale. 550 pasienter med betydelig comorbiditet der fatigue og fibromyalgi står sentralt - Prof. Arnold Berstad, Lovisenberg sykehus

Kl 19.00 Fatigue og IBS etter Giardia utbruddet - fastlege, PhD Knut-Arne Wensaas, Bergen

Kl 19.20 Paneldebatt: Skjønner vi noe om genesen av fatigue og muskelproblematikk ved IBS?

Kl 19.45 Middag

Last ned programmet her (PDF)

2017

Kurs i funksjonelle mage-tarmsykdommer 10.oktober 2017

I 2014 opprettet vi, i samarbeid med Legeforeningen, et nytt kurstilbud for allmennleger i spesialisering. Dette kurset avholdes annet hvert år, motsatt år arrangerer vi kurs for leger i spesialisering i gastro/indremedisin.

Målgruppe

Fastleger, spesialister i allmennmedisin, allergologi, ernæringsfysiologer, leger i spesialisering i indremedisin, fordøyelsessykdommer, GE Kirurgi.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha fått en oversikt over funksjonelle mage-tarmsykdommer, ha lært om sykdomsmekanismer, hvordan symptomer oppstår og hva man gjør for å behandle dem.

Kurskomité

 • Jan Gunnar Hatlebakk (Kursleder)

 • Birgitte Berentsen

PROGRAM

DAG 1 - Tirsdag 10.oktober 2017

Møteleder: Jan Gunnar Hatlebakk

Kl. 08.30-08.45
Åpning ved kursledelsen

Kl. 08.45-09.30
Begrepet "funksjonell sykdom" - ROMA kriteriene, hvor funksjonelt er det? (Jan Gunnar Hatlebakk)

Kl. 09.30-10.00
Kasuistikk. Diff.diagnose irritabel tarm syndrom (Trygve Hausken)

Kl. 10.00-10.30 Pause

Kl. 10.30-11.00
Diagnostiske verktøy - laboratorieundersøkelser (Hatlebakk)

Kl. 11.00-11.30
Diagnostiske verktøy - billeddiagnostikk inkl MR eksempler (Hausken)

Kl. 11.30-12.00
FODMAP-redusert kost (Hanna F Dale)

Kl. 12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.45
Medikamentell behandling ved IBS - symptomstyrt behandling (Hatlebakk)

Kl. 13.45-14.30 
Tarmfloraens betydning og FMT, praksis, avføringsprøver (Tarek Mazzawi)

Kl. 14.30-15.00 Pause

Kl. 15.00-15.30
Kasuistikk. Matvareallergi og matvareintoleranse (Gülen Arslan Lied)

Kl. 15.30-16.00
Cøliaki og (non-cøliaki-) glutenintoleranse (Gülen Arslan Lied)

Kl. 16.00-16.30
Kasuistikk (Hausken)

DAG 2 - Onsdag 11.oktober
Møteleder: Jan Gunnar Hatlebakk

Kl. 08.30-08.45
Oppsummering dag 1 (Hatlebakk)

Kl. 08.45-09.15
Kasuistikk. Dyspepsi og refluks (Vernesa Dizdar)

Kl. 09.15-10.00
Diagnostiske verktøy for utredning av dyspepsi (Dag André Sangnes)

Kl. 10.00-10.30 Pause

Kl. 10.30-11.00
Ultralyd ved funksjonell dyspepsi (Hausken)

Kl. 11.00-11.30
Funksjonelle spiserørssykdommer (Hatlebakk)

Kl. 11.30-12.00
Kasuistikk (Hatlebakk)

Kl. 12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-13.45
Hypnoterapi og kognitiv adferdsterapi (Espen Øvrehus)

Kl. 13..45-14.15
IBS-skole: Pasientopplæring og mestring av egen helsetilstand                    (Birgitte Berentsen)

Kl. 14.15-14.30 Pause

Kl. 14.30-15.00
Oppsummering, kursprøve og evaluering

Last ned programmet her

Danish national guidelines: Diagnosis and treatment of IBS

Informasjonsbrosjyre om LavFODMAP-dietten

Tidligere Internasjonale kurs og kongresser


NeuroGASTRO 5.-7.september 2019 

Centro Cultural de Belém, Lisboa, Portugal 

Biennial Meeting of the European Society of 
Neurogastroenterology and Motility 

Program


SAGIM møte 2018  - Tivoli Congress Center Fredag 23.november 

Hot topics in upper and lower neurogastroenterology and motility.

SAGIM (Scandinavian Association for Neurogastroenterology and Motility)  host a one day meeting on neurogastroenterology and motility topics once yearly in November. This years meeting is held 23.november in Tivoli Congress Center; Hot topics in upper and lower neurogastroenterology and motility.

Program 

FNM 2018 - 3rd Meeting of the Federation of Neurogastroenterology and Motility and Postgraduate Course on Gastrointestinal Motility

29.august - 1 september 2018, Rai Convention center/Amsterdam, The Netherlands

Program

UEG Week 2018

United European Gastroenterology week, 20.-24. october, Vienna, Austria

Program

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.