Forskningsprosjekter

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen og driver hovedsakelig klinisk forskning med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganer. 

Vi har i mange år hatt 2 hovedpilarer i forskningen: Funksjonelle mage-tarmlidelser og ultralyd. Kombinasjonen av disse to forskningsfeltene har høy originalitet og har ledet til mange publikasjoner og  internasjonale gjennombrudd.

Seksjon for gastro, nefro og ernæring og gastrogruppen ledes av prof. Odd Helge Gilja og Prof. Trygve Hausken er undervisningsansvarlig.

Funksjonelle mage-tarmlidelser utgjør en betydelig sykdomsgruppe. Forskning på funksjonell dyspepsi, reflukslidelser og irritabel tarmsykdom (IBS), herunder postinfeksiøse mage-tarmplager etter giardiainfeksjon har lang tradisjon i vår enhet (samarbeid med Bergen Giardia Research Group).

Den omfattende ultralydforskningen finner sted i samarbeid med Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU)​  ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og ble etablert i 2001. Videre er det et tett samarbeid med MedViz, en forskningsklynge ved Helse Bergen, Christian Michelsen Research og Universitetet i Bergen.

De internasjonale samarbeidspartnerne har vært/er lokalisert i Seattle (UoW), Adelaide (AU), Bologna (UB), København (Herlev), Gøteborg (Sahlgrenska), Nantes, Aalborg/Århus, og Wien (TU).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.