Forskning

Kompetansetjenesten er knyttet til Gastroenheten ved Universitetet i Bergen. Vi driver hovedsakelig klinisk forskning med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganer.

Pågående forskningsprosjekter

Validere Roma IV-kriterier på norsk

Jan Gunnar Hatlebakk, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HV HN
Hypnoterapi ved IBS

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HV
IBS Chat-bot - Norges første chat-bot app fra Helsevesenet

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV
Kvalitetsevaluering av IBS-poliklinikk som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HV HN
Kvalitetsevaluering av IBS-skolen som helsetiltak

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2015 - 2019
Deltakende helseregion: HV
Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome focus på microbiota

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV
Brain-Gut-Microbiota Interaction in IBS. A Multidimensional Approach.

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV
FriskULFU – en studie av magesekkens motilitet, sensitivitet og gastrointestinale hormoner hos friske individer

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2017 - 2019
Deltakende helseregion: HV
Fecal microbiota transplantation and ACHIM suspension for manipulating the gut microbiota in patients with IBS

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV
Effect of marine peptide suplementation on recovery following endurance cycling

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2018
Deltakende helseregion: HV
Ventrikkelens akkommodasjonsrefleks hos pasienter med Gastroøsofagal reflukssykdom og Fuksjonell dyspepsi

Eline Lundekvam Storlid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: 2016 - 2018
Deltakende helseregion: HV
Diagnostisk Provokasjonsstudie hos Pasienter med ikke-Cøliakisk Gluten-Intoleranse

Gülen Arslan Lied, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV
Effekter av karbohydratkvalitet - og mengde hos kvinner og menn med fedme

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: 2016 - 2020
Deltakende helseregion: HV
Effekten av marint proteinhydrolysat på blodsukker etter måltid

Gülen Arslan Lied, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV HMN
Fecal mikrobiotatransplantasjon - multisenterstudie ved irritabel tarm.

Peter Holger Johnsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode: 2017 - 2020
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN
Mage-tarmskolen på internett 
"Mage-tarmskolen på internett" er et prosjekt med overordnet mål om lik tilgang på kvalitetssikret informasjon og behandling for alle pasienter med irritabel tarm. Tilgangen til Mage-tarmskolen skal gå via helsenorge.no. Tilbudet består av tverrfaglig pasientopplæring og behandlingsprogrammet er satt sammen av fem moduler laget av gastroenterolog, manuell (fysio)terapeut, psykiater og klinisk ernæringsfysiolog. Helsetilbudet kvalitetevalueres i form av medisinske spørreskjema hvilket angår symptomlette og endring i livskvalitet 3 og 6 måneder etter oppstart. Prosjektet har mottatt gode tilbakemeldinger og NKFMs Referansegruppe støtter prosjektet og fremtidig nasjonal implementering. Resultatene fra prosjektet vil publiseres i 2018.

Birgitte Berentsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode: 2015 - 2025
HV HSØ HN HMN
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.