Bok på norsk for deg med irritabel tarm

"Lev godt med irritabel tarm" er skrevet for pasienter med irritabel tarm. Målet er at du som er rammet skal kunne leve et normalt liv med vanlige, dagligdagse aktiviteter. 

​Boken er skrevet av gastroenterologene prof. Magdy El-Sahly, prof. Jan Gunnar Hatlebakk, og prof. Trygve Hausken. Forfatterene har alle lang erfaring i behandling av pasienter med irritabel tarm og er engasjert i forskning rundt sykdommen. 

Boken inneholder oppdatert informasjon om irritabel tarm og de fremskrittene som er gjort det siste tiåret. Boken er skrevet av gastroenterologer med lang erfaring i behandling av pasienter med irritabel tarm, og forfatterene er også engasjert i forskning rundt sykdommen. Boken er skrevet spesielt for norske forhold.

Irritabel tarm er en vanlig lidelse, som rammer 8-25% av den norske befolkningen. Irritabel tarm er ingen livstruende sykdom, men den reduserer livskvaliteten betraktelig og kan føre til sosial isolasjon, ødelagte mennekelige relasjoner og at man slutter i arbeid eller med studier. Boken gir personer som er rammet av irritabel tarm strategier for å dempe symptomer og få økt livskvalitet.

Lev godt med irritabel tarm er lett å lese og inneholder et stort antall illustrasjoner som skal hjelpe deg til å forstå innhildet. Hvert kapittel begynner med en oppsumering av de viktigste punktene, slik at du kan skaffe deg et raskt overblikk ved å lese sammendraget og titte på illustrasjonene.  ​


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.