Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Funksjonelle mage-tarmsykdommer omfatter tilstander der symptomatologien er knyttet til øvre gastrointestinaltractus eller nedre del av tarmkanalen.  Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi er ikke en behandlingstjeneste, men formidler fagutvikling, forsking og undervisning. 

Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer

Vårt mål er at kompetanseoppbygging vil føre til tidligere diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt opplæring i hvordan sykdommen kan takles i hverdagen.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) ble opprettet i 2014.

Det har skjedd store fremskritt i definisjon og klassifikasjon av funksjonelle mage-tarm-sykdommer, men dette er ikke allment kjent i medisinske miljøer i Norge og strukturert utredning og behandling er lite utbredt.

Kompetansetjenesten er et landsdekkende tilbud for helsepersonell og andre med behov for informasjon om funksjonelle mage-tarmsykdommer. Vi formidler fagutvikling, forsking og undervisning.

Gruppebilde kompetansetjenesten. Foto

Fra høyre: Odd Helge Gilja, Georg Dimcevski, Birgitte Berentsen, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken, og Lars Birger Nesje. 
Ikke tilstede: Dag Andre Sangnes, Synne Ystad, Gülen Arslan Lied.

Senterleder

Professor dr.med
Jan Gunnar Hatlebakk

Koordinator

Birgitte Berentsen
Telefon 55 97 29 99

Styringsgruppen

Prof. Jan Gunnar Hatlebakk, MD., PhD., HUS, overlege
Prof. Odd Helge Gilja, MD., PhD., HUS, overlege
Prof. Trygve Hausken, MD,. PhD., HUS, overlege
Prof. Gülen Arslan Lied, MD., PhD, HUS, overlege
Prof. Magdy El Salhy, MD., PhD., Stord sykehus, UiB, Helse Vest
Prof. Lars Birger Nesje, MD., PhD., HUS, Avdelingsdirektør
Georg Dimcevski, MD., PhD., HUS, Førsteamanuensis, Seksjonsoverlege
Dag Andre Sangnes, MD., HUS, lege i spesialisering
Synne Ystad, HUS, klinisk ernæringsfysiolog 

Referansegruppen

Prof. Kristian Hveem, MD., PhD, NTNU, Helse Midt-Norge
Jørgen Valeur, MD., PhD., lege i spesialisering, Helse Sør-Øst
Einar Husebye, MD., PhD., Drammen sykehus, Helse Sør-Øst
Per Christian Valle, MD, PhD., Helse-Nord
Torgeir Finjord, MD, Helse Vest 
Knut-Arne Wensaas , MD, PhD., Norsk forening for allmennmedisin
Tone Cecilie Høgestøl , Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Kontakt

Arrangement


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.