IBS - Å leve med irritabel tarm

Vi har laget en todagers pasientrettet gruppeundervisning IBS-skole som du kan ha glede av! Kurset er for personer med IBS og/eller pårørende. Du trenger henvisning fra fastlegen din for å delta.

​​​​​​​​​Irritabel tarm syndrom (Irritable Bowel Syndrome, IBS) er en relativt vanlig lidelse som rammer ca 10% av den norske befolkningen. IBS er ikke farlig, men kan gi store plager og for mange får dette konsekvenser som gir redusert livskvalitet.  Diagnosen kan settes på bakgrunn av symptomer og sykdomshistorie, og behandlingen retter seg mot å redusere plagsomme symptomer. 


IBS-skolen er et tiltak fra Norsk gastroenterologisk forenings interessegruppe for pasienter med funksjonelle mage-tarmlidelser som gir rettledning og støtte til deg som lever med en kronisk lidelse. Her kan du lære mer om sykdommer og hvordan du kan mestre den.

​For å delta på IBS-skole trenger du henvisning fra din fastlege til Gastroenterologisk seksjon ved spesialisthelsetjenesten. Dersom det ikke finnes et tilbud om IBS-skole i din helseregion, kan man henvises til IBS-skole ved Haukeland Universitetssjukehus.​


For deg som allerede har deltatt på IBS-skolen

Kommende IBS-kurs