Registrer deg i ROAS

Ønsker du å registrere deg i ROAS? Her har vi samlet alle skjemaene og informasjon for pasienter som ønsker å bli med i registeret.

ROAS benyttes både til å bedre medisinsk behandling og for å styrke forskningen på Addisons sykdom og relaterte tilstander.

For å registrere deg i ROAS, vennligst fyll ut disse to skjemaene, skriv dem ut og send dem til oss:

(English version of consent form (PDF))

I tillegg ønsker vi noen blodprøver til analyse. Skriv ut skjemaet under og be legen din om å ta prøvene. Send dem med skjemaet til oss.

Mange legekontor tar blodprøven vederlagsfritt siden den går til et forskningsformål. Om de krever betaling, kan vi dekke utgiften og giro legges ved.

Tusen takk for at du er villig til å stille opp.

Skjema og prøver til analyse sendes til: 
ROAS v/Eystein Husebye
Endokrinologisk Seksjon
Medisinsk Avdeling
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.