Kortisolbehov i ekstraordinære situasjoner

Pasienter med binyrebarksvikt kan ha behov for ekstra kortisol ved stressituasjoner. I tillegg kan kortisolbehovet påvirkes av annen medikamentbruk og noen typer mat.

​I en omfattende artikkel publisert i Journal of Internal Medicine har Husebye et al kommet med spesifikke anbefalinger for forskjellige situasjoner der pasienter med binyrebarksvikt kan ha behov for mer kortisol. 

Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer


 

Større operasj oner med lang resititusjonstid

 • Preoperative behov: 100 mg hydro kortison intramuskulært rett før anestesi
 • Postoperative behov: Gjenta 100 mg hydrokortison intramuskulært hver 6. time til pasienten spiser og drikker. Doble da oral dose for 48 timer, deretter trapp ned til normal dose

Større operasjone r med kort restitusjonstid

 • Preoperative behov: 100 mg hydrokortison intramuskulært rett før anestesi
 • Postoperative behov: Gjenta 100 mg hydrokortison intramuskulært hver 6. time i 24-48 timer. Deretter dobbel  oral dose i 24-48 timer, deretter trapp ned til normal dose

Under fød sel/rier

 • Preoperative behov: 100 mg hydrokortison intramuskulært ved start av rier
 • Po stoperative behov: Doble oral dose i 24-48 timer etter nedkomst, deretter trapp ned til normal dose

Mindre operas joner og større tannbehandlinger

 • Preoperative behov: 100 mg hydrokortison intramuskulært rett før anestesi
 • Postoperative behov: Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Invasive tarm prosedyrer som krever avføringsmiddel

 • Preoperative behov: Sykehusinnleggelse over natten med 100 mg hydrokortison intramuskulært og intravenøs væske, gjenta dose før operasjon
 • Postoperative behov: Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Andre invasive prosedyrer

 • Preoperative behov: 100 mg hydrokortison intramuskulært rett før operasjon
 • Postoperative behov: Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Tannbehandling

 • Preoperative behov: Ekstra morgendose 1 time før behandling.
 • Postoperative behov: Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

Mindre prosedyrer

 • Preoperative behov: Vanligvis ikke nødvendig.
 • Postoperative behov: Ekstra dose (f.eks. 25 mg Cortison) dersom symptomer oppstår


 

Medikamenter og mat som kan påvirke medisineringen med hydrokortison og kortisonacetat


 

Medikamenter og mat som kan øke behov for hydrokortison/kortisonacetat dose

 • Epilepsimedikamenter
 • Midler mot tuberkulose
 • Etomidat
 • Topiramat

Mat som kan minke behovet for hydrokortsion/kortisonacetat dose

 • Grapefrukt juice
 • Lakris

Medikamenter som gjør at en kan trenge endring i dose av hydrokortison/kortisonacetat

 • Antimykotika (midler mot sopp) 


 

Medikamenter som kan påvirke fludrokortison

Un ngå:

 • Diuretika (vanndrivende legemidler)
 • Acetozolamid
 • Carbenoxolone, lakris
 • NSAIDS

Kan trenge mer:

 • Prevensjon som inneholder drospirenon