Informasjonskort

Nasjonalt informasjonskort for pasienter med binyrebarksvikt

Kortene er ment som støtte i pasientens kontakt med leger og annet helsepersonell i tilfeller der de blir skadet eller syke. Teksten på kortet skal informere legen om akuttbehandling som skal gis og hindre feil og forsinkelser i akuttbehandlingen. Det finnes egne utgaver for voksne og barn (se figur). Det norske kortet har samme utføring som det svenske kortet, bare med norsk tekst på forsiden og engelsk tekst på baksiden.

Kortene dele s ut til pasienter med kjent binyrebarksvikt, både primær og sekundær (hypofysesvikt). Hvis din lege ikke har kortet kan det rekvireres fra følgende personer:

Voksne

Helse Vest:  professor Eystein Husebye (eystein.husebye@helse-bergen.no)
Helse Midt: overlege Kristian Fougner (kristian.fougner@stolav.no)
Helse Nord: professor Johan Svartberg (johan.svartberg@unn.no)
Helse Sørøst: overlege Anders Jørgensen (andjoe@ous-hf.no)


Barn

Seksjonsoverlege Heiko Bratke (heiko.bratke@helse-fonna.no)
Seksjonsoverlege Anne Grethe Myhre (amyhre@ous-hf.no)


 

Bilde av informasjonskortet for voksne og for barn:

 

Les mer om kortene


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.