Statistikk fra ROAS

Dekningsgradsanalyse gjort av Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser for ROAS i 2017

​Vi har nå fått en ny interaktiv statistikk- og resultatløsning på kvalitetsregistre.no. Vi anbefaler at du bruker den siden for de nyeste tallene fra ROAS

Dekningsgrad Addisonpasienter i Norge for ROAS og Norsk Pasient Register (NPR) pr helseforetak. Korrigert datagrunnlag inkludert estimering. 2008-14

HelseforetakBegge Kun NPRKun ROASTotaltDekningsgrad, ROASDekningsgrad, NPR
Akershus universitetssykehus223615939,098,3
Oslo universitetssykehus7346212162,098,3
Sykehuset i Vestfold *16612373,995,7
Sykehuset Innlandet ^274137142,395,8
Sykehuset Østfold301814963,398,0
Sørlandet sykehus ^232825347,296,2
Vestre Viken293516546,298,5
Sykehuset Telemark12601866,7100,0
Sunnaas sykehus *01010,0100,0
Diakonhjemmet sykehus *150616,7100,0
Lovisenberg diakonale sykehus540955,6100,0
Helse Bergen ^11918213987,198,6
Helse Fonna ^15542479,283,3
Helse Førde ^111312548,096,0
Helse Stavanger291264774,587,2
Haraldsplass diakonale sykehus220450,0100,0
Helse Møre og Romsdal223125543,696,4
Helse Nord-Trøndelag ^7821752,988,2
St. Olavs hospital *3515116175,482,0
Finnmarkssykehuset420666,7100,0
Nordlandssykehuset450944,4100,0
Universitetssykehuset Nord-Norge352516159,098,4
Helgelandssykehuset330650,0100,0
Norsk diabetikersenter1001100,0100,0
Ukjent0055100,00,0
Totalt5253654593561,095,2

* Antallet i «Kun NPR» er estimert for helseforetakene Sykehuset i Vestfold, St Olavs hospital og Sunnaas og det ideelle sykehuset Diakonhjemmet sykehus.
^ Antallet i «Kun NPR» er estimert for enkelte av behandlingsstedene under helseforetakene Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus, Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen og Helse Nord-Trøndelag.


Fann du det du leita etter?