Behandling av binyrebarksvikt

Behandling av kronisk binyrebarksvikt

Glukokortikoidterapi: Kortisonacetat, 10 - 25 mg om morgenen og 10 - 25 mg fordelt på to doser senere på dagen. Alternativt kan man forsøke prednisolon, 5 + 2,5 mg daglig. Tabletter med hydrokortison (kortisol) kan rekvireres på registreringsfritak. Døgndosene er 20% mindre enn for kortisonacetat. Vurder vekt og kliniske symptomer på over- og undersubstitusjon, og eventuelt p-ACTH og s-kortisol 2 -4 timer etter tablettinntak.

Mineralokortikoidterapi: Fludrokortison, 0,1 mg (0,05 – 0,2 mg) daglig. Liberalt saltinntak. Mål stående og liggende blodtrykk, elektrolytter, ev. p-renin aktivitet.

Behandling av akutt binyrebarksvikt

Pasienter med binyrebarksvikt bør utstyres med Solu-Cortef engangssprøyte for selvinjesering ved Addison-krise

Væskebehandling: Infusjon av 1-3 liter 0,9 % NaCl raskt intravenøst. Mengden justeres etter blodtrykk og dehydreringsgrad. Ved lavt blodsukker gis 5% glukoseløsning i tillegg.

Kortisol: Gi 100 mg intravenøst som bolusinjeksjon hver 6. time det første døgnet. Gå siden over til peroral terapi forslagsvis 50 + 25 + 25 mg kortisonacetat avtrappende til vedlikeholdsdose over tre døgn. Behandle eventuelle utløsende årsaker.

Tiltak ved interkurrent sykdom

Ved temperatur > 38,5° C, gi dobbel døgndose, ved temperatur > 39,5° C, gi tredobbel døgndose. Pasienten må instrueres om å kontakte lege raskt om de ikke klarer å beholde tablettene (oppkast/diare).

Alle pasienter skal utstyres med informasjonskort

For mer informasjon se artikkelen Consensus statement on the diagnosis, treatment, and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency  av Husebye et al. 

Kortisolbehov i ekstraordinære situasjoner

Råd vedrørende reiser
Fann du det du leita etter?