Årskontrollrutiner

Standariserte rutiner for årskontroll og biobankprøver for Addisonpasienter

Vi ønsker å forbedre kvaliteten på dataene i ROAS ved å implementere en strukturert rutine for Addison årskontroller ved de forskjellige sykehus.

Vi ønsker at dette skjemaet brukes ved årskontroller. Vi vil iløpet av 2018 kunne sende ut spørreskjema om pasientens medisinbruk i tillegg til AddiQoL og RAND-36 direkte til pasientene via Helse Norge/Digipost.

I tillegg ønsker vi standardiserte årskontrollprøver for Addisonpasientene. Nedenfor er forslag til årskontrollpakke, samt utredningspakke som kan benyttes ved diagnose/mistanke, samt rutiner for biobankprøver. 

Utredningspakke: Hb, LPK, TSH, fT4, kobolamin, glukose, kreatinin, natrium, kalium, kalsium, albumin, ACTH morgen, kortisol morgen, DHEAS, renin-kons., aldosteron, 21-OH antistoff.

Årskontrollpakke: Hb, HbA1c, TSH, fT4, kobolamin, ferritin, kreatinin, Na, kalium, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, TPO-antistoff, renin-kons. 

Biobankprøver: Ved inklusjon i ROAS tas serum 5 ml og EDTA 5 ml – bruk rekvisisjonsskjema (pdf). I tillegg nye serumprøver til biobank hvert 3. år.

Årskontroll-pasientopplysninger (PDF)RAND-36 Spørreskjema (PDF)

AddiQoL (PDF)

Skjemaer og/eller prøver sendes til:

ROAS v/Eystein Husebye
Endokrinologisk Seksjon
Medisinsk Avdeling
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.