Årskontrollrutiner

Standariserte rutiner for årskontroll og biobankprøver for Addisonpasienter

Vi ønsker å forbedre kvaliteten på dataene i ROAS ved å implementere en strukturert rutine for Addison årskontroller ved de forskjellige sykehus. Noklus Diabetes-journal, som nå finnes ved tilnærmet alle sykehus i Norge, har nå nettopp fått lagt til skjemaet «Binyrebarksvikt».

Vi ønsker at dette skjemaet brukes ved årskontroller. Når man her har krysset «ja» for ROAS-samtykke, vil data fra årskontrollen overføres elektronisk til ROAS-registeret. I tillegg ønsker vi ved første gangs registrering at skjemaet «Autoimmunitet bakgrunn» fylles ut. For sykehus som har Endo-journal, kan begge skjema fylles ut der.  

Ved utfylling av disse elektroniske skjemaene vil innsending av pasientopplysninger på papir ikke lenger være nødvendig. Samtykkeskjema (pdf) må fortsatt sendes på papir. 

I tillegg ønsker vi standardiserte årskontrollprøver for Addisonpasientene. Nedenfor er forslag til årskontrollpakke, samt utredningspakke som kan benyttes ved diagnose/mistanke, samt rutiner for biobankprøver. 

Utredningspakke: Hb, LPK, TSH, fT4, kobolamin, glukose, kreatinin, natrium, kalium, kalsium, albumin, ACTH morgen, kortisol morgen, DHEAS, renin-kons., aldosteron, 21-OH antistoff.

Årskontrollpakke: Hb, HbA1c, TSH, fT4, kobolamin, ferritin, kreatinin, Na, kalium, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, TPO-antistoff, renin-kons. 

Biobankprøver: Ved inklusjon i ROAS tas serum 5 ml og EDTA 5 ml – bruk rekvisisjonsskjema (pdf). I tillegg nye serumprøver til biobank hvert 3. år.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.