For helsepersonell

Registeret er en del av Endokrinologisk seksjon ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.

ROAS har et sekretariat og laboratoriefasiliteter for prøvehåndtering og autoantistoffanalyser. En rekke stipendiater og forskningsteknikere er knyttet til arbeidet med ROAS under ledelse av professor Eystein Husebye.

​ROAS har  registeran​svarlige​​ ved de fleste sykehus i Norge som har ansvar for pasientinklusjon i sitt område.

ROAS er godkjent av Etisk komite og Datatilsynet.