Addisons sykdom

Kortisol og aldosteron er nødvendige hormoner for å opprettholde kroppens vann- og saltbalanse. Ved Addisons sykdom binyrebarkens evne til å produsere disse livsviktige hormoner opphørt eller sterkt redusert. Et annet navn på Addisons sykdom er primær binyrebarksvikt, dvs. at svikten sitter i selve binyren.

Last ned brosjyre om Addisons sykdom (pdf)​

Årsaken

Sykdommen ble først beskrevet av dr. Thomas Addison i 1855. Årsaken den gang var ofte tuberkulose, der infeksjonen ødela binyrebarken. I dag er det oftere resultat av en autoimmun svikt. Det vil si at kroppen ved en feil produserer antistoffer mot seg selv. Andre årsaker kan være blødning i binyren, eller at binyren er fjernet på grunn av andre sykdommer. 

En økende årsak er behandling med store doser kortison og liknende preparater for andre sykdommer som leddgikt, astma osv., hvor binyrebarkens produksjonsevne blir svekket pga. tilførsel av kortisonpreparater.

Da binyrebarkens hormonproduksjon styres av hypofysen, vil sykdom og inngrep i denne kjertelen også kunne gi Addisons sykdom. Hypofysen produserer hormonet ACTH som stimulerer binyrebarken til produksjon av kortisol. Om ACTH-produksjonen faller bort, mister binyren etter en tid evnen til å prodursere nok kortisol. En kan derfor få binyrebarksvikt som følge av en hypofysesvikt. Dette kaller vi sekundær hypofysesvikt.


 

Symptomer

Symptomene på sykdommen er ofte uspesifikke som slapphet, kvalme, oppkast, diaré, nedsatt matlyst og vektnedgang. Typisk er at man blir unormalt brun i huden, spesielt på steder med soleksponering og stor hudslitasje. Pigmenteringen kan også ses på tannkjøttet og i furene i håndflaten. Blodtrykket er ofte lavt, spesielt i stående stilling. (Det svartner for øynene når man reiser seg.) Mange pasienter er unormalt salthungrige. Sykdommen kommer ofte langsomt, og den blir ofte fastslått ved en tilfeldighet.


 

Behandling

Sykdommen behandles ved å erstatte de hormoner kroppen ikke selv produserer. Alle med Addisons sykdom må ha kortisonacetat (Cortone, Cortison) som omdannes i kroppen til kortisol, samt et hormon med aldosteronvirkning (Florinef).

Pasienter med hypofysesvikt trenger vanligvis bare kortisonacetat, men de må ofte ha en annen hormonbehandling i tillegg fordi hypofysen regulerer hormonproduksjon i andre kjertler.

Hvis pasienten følges opp med regelmessige kontroller og lærer å tilpasse medisindosene etter individuelle behov, er det nå mulig å leve et normalt liv med Addisons sykdom.