HELSENORGE

Spørjeskjema

Alle pasientar som blir henvist til Senter for søvnmedisin skal fylle ut det same spørjeskjemaet før dei kjem til utreiing og kontroll. Spørjeskjemaet inneheld validerte spørsmål innan ulike aspekt av søvnfeltet.

Dersom ​du har mista skjemaet du har motteke kan du laste ned nytt her:

Utgreiingsskjema

Søvndagbok

Fann du det du leita etter?