HELSENORGE

For deg som bruker CPAP for søvnapné

Dersom du er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Søvnapnépasienter er ikke definert blant risikogruppene. Dersom man har andre sykdommer som gjør at man tilhører risikogruppene, finnes det gode, generelle råd og informasjon til risikogrupper som kan være relevant for enkelte CPAP- brukere. Råd og informasjon til risikogrupper.

Smitteforebygging er viktig. Vi anbefale brukere av CPAP samt familie til å følge de generelle råd fra FHI for å redusere smitterisiko. Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak. I hovedsak innebærer dette å unngå personer med luftveissymptomer eller opphold i store folkemengder. I tillegg er det viktig med gode rutiner for hånd- og hostehygiene.

Dersom familiemedlemmer eller andre (f.eks. hjemmesykepleie) bistår i gjennomføringen av CPAP-behandling, bør de enten foreta god håndvask eller bruke desinfiserende sprit før all nærkontakt og bruk av pasientutstyr (maske, munnstykke o.l.) som har kontakt med ansiktsregion. Dette gjelder både ved på- og frakopling av maske, men også ved rengjøring av utstyr.
Generelt er vanlige renholdsrutiner for CPAP er tilstrekkelig: Daglig overflaterengjøring av maske. Grundig rengjøring av maske og slange utføres ukentlig (vanlig såpevask med skylling). Ved bruk av fuktekammer, skift vannet daglig og rengjør minst to ganger ukentlig. Støvfilter byttes hver 3. – 6. måned, helt uavhengig av smittesituasjon.

Dersom du har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon:

For de fleste pasienter vil det fortsatt være mulig å holde seg hjemme og bruke CPAP som vanlig, men en må følge smitteverntiltak. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege. Dersom det er mistanke om at du kan ha koronavirussykdom og har familiemedlemmer i samme husstand, bør du følge råd for å begrense smitte. Se beskrivelse på FHI: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus

Generelle råd til deg: Det er viktig å få nok hvile, mat og drikke. Bruk febernedsettende ved behov. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege.

Vær oppmerksom på at bruk av CPAP innebærer en fare for dråpesmitte og aerosoldannelse. Aerosol er små væskepartikler som kan være virusbærende over større distanse enn vanlige dråper ved hoste. Derfor anbefales ekstra smitteverntiltak for helsepersonell eller andre som assisterer ved gjennomføringen av CPAP-behandling.

Fann du det du leita etter?