Senter for søvnmedisin

Senter for søvnmedisin utgreier og behandlar i hovudsak pasientar med respirasjonsrelaterte søvnsjukdommar og alvorlege hypersomniar og gjev desse ei overordna einsretta utgreiing og behandling.

Les meir om Senter for søvnmedisin

Senter for søvnmedisin

Alvorlege insomniar og døgnrytmeforstyrringar kan, dersom det er kapasitet, vurderast utgreidd med polysomnografi dersom tidlegare utgreiing og behandling ikkje har lukkast. Målet for avdelinga er å tilby pasientane ei best mogleg utgreiing og behandling. Ei unik samlokalisering av ulike fagavdelingar styrkjer kompetansen innan klinisk søvnmedisin til beste for pasientgruppa.

Senter for søvnmedisin ved Haukeland Universitetssjukehus opna i mars 2011. Senteret ligg administrativt under lungeavdelinga, men drivast i samarbeid med dei andre to fagavdelingane som driv utgreiing og behandling av søvnsjukdommar (øyre-nase-hals- og nevrologi/nevrofysiologi). I tillegg er det knytt tannlækjarar og ein psykiater til senteret. 

Senter for søvnmedisin består dermed av eit tverrfagleg team av legar, sjukepleiarar og merkantilt tilsette fra fleire fagavdelingar. Desse har stillingane knytt til dei respektive avdelingane, men har heilt eller delvist arbeidsstad ved senteret. Den unike samlokaliseringa av dei ulike fagavdelingane styrkjer kompetansen innan klinisk søvnmedisin til beste for pasientgruppa. Målet for senter for søvnmedisin er å bli det leiande sjukehussenteret innan søvnmedisin i Norden.

Kontaktpersonar

Arbeidsgruppa

Årsrapportar

Kontakt

Oppmøtestad
Ekspedisjonen vår finn du i 2. etasje i Gamle Hovudbygg på Haukeland universitetssjukehus. 

Logg inn for å endre time

Telefon
55974070
Telefontid: Måndag - fredag kl 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse
Postboks 1400, 5021 Bergen.
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Hypersomnierhttps://helse-bergen.no/behandlinger/hypersomnierHypersomnierHSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierEMPTY
Narkolepsihttps://helse-bergen.no/behandlinger/narkolepsiNarkolepsiNSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiEMPTY
Snorking og søvnapnéhttps://helse-bergen.no/behandlinger/snorking-og-sovnapnSnorking og søvnapnéSSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéSøvnsykdommer, Snorking og søvnapnéEMPTY

Arrangement

  • OSAS - Søvnapné

    Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.