Om registeret

Hovedhensikten med Nasjonalt Kolsregister er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Hender. Foto.
 

​Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) forekommer hos ca. 13 % av den voksne befolkningen, og sykdommen øker kraftig ved høyere alder.

Formålet med Nasjonalt KOLS-register:

Å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med kols i akutt forverring som er innlagt på sykehus.

Målene er:

  • Kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet og sammenlikne helseeffekt og ressursinnsats ved alternative opplegg
  • Epidemiologisk overvåking og registering av tidstrender i forekomst av alvorlig kols
  • Kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved kols
  • Forskning knyttet til kols
  • Gi pasientdata som er kvalitetssikret, dokumenterte, standardiserte og tilgjengelige

Målgruppe / inklusjonskriterier

Alle pasienter med kols med akutt infeksjon i nedre luftveier og / eller pasienter med KOLS med akutt uspesifisert forverring som hoved- eller bidiagnose kan inkluderes i Nasjonalt kolsregister. (ICD10- kode J44.0 og J44.1)

Pasienten må gi informert samtykke før vedkommende blir inkludert i registeret.

Deltagende sykehus

Per april 2018 er registeret i drift ved 17 sykehus over hele landet:

Akerhus Universitetssykehus (AHUS)

Finnmarkssykehuset - Kirkenes

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus

Helse Fonna - Haugesund sjukehus

Helse Førde - Førde sentralsjukehus

Helse Nord-Trøndelag - Levanger

Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Nordlandssykehuset - Bodø

Oslo universitetssykehus - Ullevål

St. Olavs Hospital - Trondheim

Sykehuset Innlandet - Kongsvinger

Sykehuset Telemark - Skien

Sørlandet Sykehus - Kristiansand

Sørlandet Sykehus - Flekkefjord

Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø

Bakgrunn og historie

Nasjonalt KOLS-register ble startet som et lokalt papirregister ved Haukeland universitetssjukehus i 2004. Registeret fikk nasjonal status i 2006 gjennom godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Elektronisk registering ble tatt i bruk ved Haukeland universitetssjukehus i januar 2011 og flere sykehus startet å registrere samme år. 

Årsrapporter

Årsrapport 2017 (pdf) Årsrapport 2016 (pdf) Årsrapport 2015 (pdf) Årsrapport 2014 (pdf) Årsrapport 2013 (pdf) Årsrapport 2012 (pdf)

Medisinske kvalitetsregistre

Les mer om medisinske kvalitetsregistre her.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.