For pasienter

Alle pasienter med diagnosen KOLS kan få spørsmål om å delta i Kolsregisteret.

Mann. Foto.
 

​Det er legen som avgjør om du er aktuell for registrering. Forutsetningen er at du er inneliggende ved en medisinsk avdeling på et sykehus.

Du vil bli spurt om å signere et skriftlig samtykke om du vil delta i registeret. Når du har samtykket vil du bli registrert hver gang du blir innlagt på sykehus med en forverring av din KOLS eller pneumoni.

 

Lungefunksjonstest

Her ser du hvordan en enkel lungefunksjonstest blir utført. Videoen ble laget i forbindelse med 100 års jubileet til Haukeland universitetssjukehus:

 

 

Skjema

Hvordan påvirker KOLS dagliglivet - skjema på flere språk