For helsepersonell

Her finner du informasjon om hvordan du bruker registeret og hvordan du kommer i gang med registrering.

 

Brukeradministrasjon

Godkjenne nye brukere Endre passord Endre personopplysninger Brukerveiledning (pdf)

Kontakter i registeret

E-post
kolsregisteret@helse-bergen.no

Agathe Krekvik Govertsen

Registerkontakt / Lungesykepleier

Lungeavdelingen

Kristin Mestad

Registerkontakt / Lungesykepleier

Lungeavdelingen

Gunnar Reksten Husebø

Registerleder / Overlege
Lungeavdelingen

Hvordan komme i gang?

Du må ta kontakt med administrasjonen i Bergen (kolsregisteret@helse-bergen.no) for å få tilgang til å registrere for ditt sykehus. Vi svarer allltid på spørsmål, men for å gjøre prosessen litt enklere kan du sjekke følgende før du tar kontakt: 

  • Tilgang til mrs.nhn.no og helseregister.no (ikke www foran) i sykehusnettverket. Alle sykehus skal ha tilgang, men av sikkerhetsmessige årsaker kan det være lagt inn sperringer på ditt sykehus.
  • Finne RESH-ID for den registrerende avdelingen og sende til oss via e-post.

Hva er RESH-ID og hvordan finner jeg det?

Når  vi har mottatt RESH-ID, kan vi ordne tilgang i registeret for ditt sykehus.

Før dere kan ta i bruk registeret, vil vi komme på besøk for å introdusere registeret for ansatte på den aktuelle avdelingen.  Et slikt besøk pleier å bestå av en presentasjon på rundt 45 min for en gruppe leger og sykepleiere. I presentasjonen sier vi litt om registeret; om bruk, resultater og erfaringer som er gjort. Undervisningen kan gjerne være i forbindelse med lunsjundervisning eller lignende.

Vi har så gitt opplæring for en gruppe med ressurspersoner. Denne undervisningen varer i ca 1- 1 ½ time. Vi ordner da med brukertilgang til registeret og snakker om hvordan registrering kan gjennomføres i praksis. På denne undervisningen er det flott om en eller to leger og sykepleiere deltar. Seksjonsleder og postsekretær er også flott å ha med. 

Det er viktig at avdelingsdirektører og seksjonsledere har kunnskap om registeret, og forplikter seg til å legge tilrette for registrering.

Vi tilbyr nye sykehus en engangssum som tilsvarer en sykepleierlønn i 20% i ca 3 måneder. Formålet med denne støtten er at sykehuset skal komme igang med og lage gode rutiner for registrering.

Samtykkeskjema - ulike språk

Pasienten må signere et samtykkeskjema før den første gangen vedkommende blir registrert i Kolsregisteret. Her finner du samtykkeskjema på forskjellige språk.

Samtykkeskjema - norsk (pdf)Samtykkeskjema - samisk (pdf) Samtykkeskjema - engelsk (pdf) Samtykkeskjema - tysk (pdf) Samtykkeskjema - arabisk (pdf) Samtykkeskjema - finsk (pdf) Samtykkeskjema - fransk (pdf) Samtykkeskjema - russisk (pdf) Samtykkeskjema - thai (pdf) Samtykkeskjema - vietnamesisk (pdf)Samtykkeskjema - polsk (pdf)Samtykkeskjema - tyrkisk (pdf)Samtykkeskjema - spansk (pdf)Samtykkeskjema - somali (pdf)

Andre skjema

Nasjonalt Kolsregister bruker COPD Assessment Test (CAT). Dette er et skjema der pasienten selv rapporterer hvordan sykdommen påvirker livskvaliteten.

CAT-skjema: Hvordan påvirker KOLS dagliglivet - skjema på flere språkBrukerveileder CAT - for helsepersonell (gsk)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.