Utlysing av stipend

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) lyser ut korttidsforskningsstipend og prosjektmidler - kvalitetsforbedring LTMV 2017. 

Forskningsstipend - kort tid 6 måneder

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) lyser ut et korttidsforskningsstipend på 6 måneder. Primær målsetning er å støtte forskning innenfor området underventilering hos barn og voksne.

Ferdigstilling av pågående prosjekt / publikasjoner og initiering av nye forskningsprosjekt vil alle kunne vurderes som aktuelle. Forskningsperioden må starte i løpet av 2017.

Utlysning - forskningsstipend 6 måneder (pdf)Søknadsskjema - forskningsprosjekt (word)


Prosjektmidler - kvalitetsforbedring LTMV 2017

Nasjonalt kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) lyser ut midler til prosjekt for kvalitetsforbedring av helsetjenester for behandling barn og voksne med langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) i hjemmet. Tverrfaglig kompetanseheving i primærhelsetjenesten vil i denne perioden bli prioritert. Prosjektet må gjennomføres og være evaluert innen 2017.

Utlysning - prosjektmidler til kvalitetsforbedring 2017 (pdf)Søknadsskjema - prosjektmidler til kvalitetsforbedring 2017 (word)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.