Utlysing av stipend

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) lyser ut korttidsforskningsstipend og prosjektmidler - kvalitetsforbedring LTMV 2019.

Forskingsstipend - kort tid 6 måneder 2019

Nasjonalt kompetanseteneste for heimerespiratorbehandling (NKH) lyser ut eit korttidsforskingsstipend på 6 månader. Primær målsetjing er å støtte forsking innafor området underventilering hjå born og vaksne. Ferdigstilling av pågåande prosjekt /publikasjonar, og initiering av nye forskingsprosjekt vil alle kunne vurderast som aktuelle. Forskingsperioden må starte i løpet av 2019.

Søknadsfrist: 03.02.2019.

Utlysning - forskningsstipend 6 måneder 2019 Søknadsskjema - forskningsprosjekt 2019

Prosjektmidler - kvalitetsforbedring LTMV 2019

Nasjonalt kompetanseteneste for heimerespiratorbehandling (NKH) lyser ut midlar til prosjekt for kvalitetsforbetring av helsetenester for handsaming av vaksne og barn med langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) i heimen. Prosjektet må gjennomførast og vere evaluert innan 2019.

Søknadsfrist 28.02.2019.

Utlysning - prosjektmidler til kvalitetsforbedringSøknadsskjema - prosjektmidler til kvalitetsforbedring
Fann du det du leita etter?