HELSENORGE

E-læring PUST

E-læringskurset PUST gir deg en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner.

Hvite skyer mot blå himmel. Foto

​Kurset handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV vil du i tillegg få en individuell tilpasset praktisk opplæring. 

PUST - e-læring om bruk av langtids mekanisk ventilasjon​

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne ha styrket sin kompetanse om:

  • Hvordan leve et godt liv med langtids mekanisk ventilasjon
  • Hvordan ivareta og imøtekomme brukernes behov og ønsker på best mulig måte
  • Hvordan pustemaskinen fungerer og hvilke observasjoner og tiltak en bør gjøre
  • Hvordan skape tillit og trygghet i samhandlingen mellom hjelper og bruker
  • Hvilke tiltak som må iverksettes ved akutte situasjoner

Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland universitessjukehus, Helse Bergen
  • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) UNN HF, Tromsø
  • Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), UNN HF, Tromsø
  • Brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM)
Fann du det du leita etter?