HELSENORGE
Illustrasjonstegning av blod i en blodåre

Tørket blodplasma

Vi er på jakt etter en leverandør som kan tilby teknologi til å produsere tørket blodplasma. I dag er det kun tre produsenter av tørket plasma i verden. Alle disse er kommersielle, og kun en av dem er godkjent som leverandør av plasma til Norge. 


​Helse Bergen er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørket plasma i blodbankene. Dette gir Helse Bergen en unik mulighet til å produsere tørket blodplasma som kan distribueres til ambulanser, luftambulansen, lokalsykehus, Forsvaret og kommunehelsetjenesten.

Blodplasma er en knapp ressurs, så egen produksjon er således et svært viktig beredskapstiltak for blodforsyningen vår både nasjonalt og lokalt. En desentralisert produksjon av tørket plasma på Blodbankene i Norge gir bedre utnyttelse av blodgiverressurser og stabil tilgang på et livreddende produkt. I tillegg får vi en fleksibilitet til å tilpasse produksjon til behov ut fra beredskapssituasjon.

​​​​​​

Fann du det du leita etter?