Forsking og utvikling

Her finn du informasjon om pågåande forsking og prosjekt i regi av fagsenteret.

Rettleiing av mastergradstudentar

 • Undersøke preanalystiske feil ved blodprøvetakningspoliklinikker på sykehuslaboratoriet og legesentre i Aust-Agder.
  Benedicte Holvik, Biomedisin, HiOA, Institutt for naturvitenskapelige helsefag. 2016-2017.
 • Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere.
  Ingvild Fleten Sortland, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører, UiB, IGS. 2016-2017. Les Studentintervju med Ingvild Fleten Sortland.
 • Mer enn bare ett stikk. Pasienten sine erfaringer ved blodprøvetaking. En studie med fokus på det korte møtet mellom pasient og bioingeniør.
  Guro Fagernes Martinussen, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører, UiB, IGS. 2016-2018.
 • Venøs blodgass, holdbarhetsstudie.
  Eirik Røys, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører,UiB, IGS. 2016-2018

Egne prosjekt og forsking av Fagsenteret

 • Utvikling av modellen for beregning av preanalytisk usikkerhet
  Marit Sverresdotter Sylte
 • Holdbarhetsforsøk av endokrine analyser
  Astrid Torvestad
 • Interferens på neuronanalyser
  Tore Skage Lystad
 • Pasientsikkerhet ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • Etterlevelse av retningslinjer ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • E-lærings kurs om blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy

Rådgiving ved forsking 

Biobank Haukeland er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Biobanken har som overordna mål å auke kvaliteten i forskingsprosjekta ved dei to institusjonane, blant anna ved å samle alt biobankmateriale i eitt lokale.

Laboratorieklinikken yter service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.

Fann du det du leita etter?