Forsking og utvikling

Her finn du informasjon om pågåande forsking og prosjekt i regi av fagsenteret.

Rettleiing av mastergradstudentar

 • Undersøke preanalystiske feil ved blodprøvetakningspoliklinikker på sykehuslaboratoriet og legesentre i Aust-Agder.
  Benedicte Holvik, Biomedisin, HiOA, Institutt for naturvitenskapelige helsefag. 2016-2017.
 • Påvirkning av fyllingsgrad i K2EDTA- rør på hematologiske parametere.
  Ingvild Fleten Sortland, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører, UiB, IGS. 2016-2017. Les Studentintervju med Ingvild Fleten Sortland.
 • Mer enn bare ett stikk. Pasienten sine erfaringer ved blodprøvetaking. En studie med fokus på det korte møtet mellom pasient og bioingeniør.
  Guro Fagernes Martinussen, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører, UiB, IGS. 2016-2018.
 • Venøs blodgass, holdbarhetsstudie.
  Eirik Røys, Helsevitenskap for radiografer/bioingeniører,UiB, IGS. 2016-2018

Egne prosjekt og forsking av Fagsenteret

 • Utvikling av modellen for beregning av preanalytisk usikkerhet
  Marit Sverresdotter Sylte
 • Holdbarhetsforsøk av endokrine analyser
  Astrid Torvestad
 • Interferens på neuronanalyser
  Tore Skage Lystad
 • Pasientsikkerhet ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • Etterlevelse av retningslinjer ved blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy
 • E-lærings kurs om blodprøvetaking
  Astrid Mette Husøy

Rådgiving ved forsking 

Biobank Haukeland er eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Biobanken har som overordna mål å auke kvaliteten i forskingsprosjekta ved dei to institusjonane, blant anna ved å samle alt biobankmateriale i eitt lokale.

Laboratorieklinikken yter service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.