HELSENORGE

Publikasjoner

Her finn du publikasjonar innan preanalyse med forfatter knytt til fagsenteret, samt andre publikasjonar innan preanalyse.

Publikasjonar innan preanalyse med forfattar knytt til fagsenteret

Godang, K og Sylte, MS (2020). "Preanalytiske utfordringer i kliniske forskningsstudier - hvordan kan bioingeniøren bidra?", Bioingeniøren 2020;6

Sylte, MS (2017). "Preanalytiske utfordringer i laboratoriemedisin", Bioingeniøren 2017;10: 19-22.

Kristensen, GBB og Husøy, AM (2016). "Venøs blodprøvetaking i Norge – en observasjonsstudie", Bioingeniøren 2016;2: 19-26.

Harthug S, AasT, Sundal GA, Dyrdal K, Husøy AM, Nesje LB, Strønen B, Knag Johannesen T, Svendsby PO, Dalheim A (2016). "Sikring av pasienters identitet", Fagprosedyrer, Kunnskapssenteret, Norge, 2015

Carobene A, Strollo M, Jonker N, Barla G, Bartlett WA, Sandberg S, Sylte MS, Røraas T, Sølvik UØ, Fernandez-Calle P, Díaz-Garzón J, Tosato F, Plebani M, Coşkun A, Serteser M, Unsal I, Ceriotti F; Biological Variation Working Group, European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (2016). "Sample collections from healthy volunteers for biological variation estimates' update: a new project undertaken by the Working Group on Biological Variation established by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine". Clin Chem Lab Med 2016;54(10):1599-608

Tor-Arne Hagve, Jens P. Berg (Red) - Husøy, Astrid-Mette (2015). Blodprøvetaking og prøvebehandling i Klinisk biokjemi og fysiologi. Gyldendal, Oslo. ISBN: 9788205399143

Husøy AM, Mork SA, Halvorsen GH, Haugvik I, Mårstøl S. "Venøs blodprøvetaking". Fagprosedyrer, Kunnskapssenteret, Norge, 2015

Husøy AM, Mork SA, Halvorsen GH, Haugvik I, Mårstøl S. "Kapillær blodprøvetaking ". Fagprosedyrer, Kunnskapssenteret, Norge, 2015.

Sylte MS, Wentzel-Larsen T, Bolann BJ (2012). Random variation and systematic error caused by various preanalytical variables, estimated by linear mixed-effects models. Clin Chem 2012; 415: 196-201.

Husøy, Astrid-Mette (red.) (2012). Blodprøvetaking i praksis.  Cappelen Damm Akademiske, Oslo. 120 sider. 2. utgave. ISBN 82-7950-099-5

Sylte MS, Wentzel-Larsen T, Bolann BJ (2012). Uncertainty in clinical chemistry measurements with emphasis on preanalytical variables. In: Caroli S, Záray G, editors. Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications. USA: John Wiley & Sons, 2012: 59-96.

Knudsen GR, Husøy AM (2011). Kan glukose måles i kapillærblod hos kritisk syke pasienter? Bioingeniøren 2011; 11: 10-15

Sylte MS, Wentzel-Larsen T, Bolann BJ (2010). Estimation of the minimal preanalytical uncertainty for 15 clinical chemistry serum analytes. Clin Chem 2010; 56:1329-35.

Husøy AM, Minde T, Knudsen H, Akselsen PE (2010). Stikkskader og melderutiner. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:735

Husøy AM, Braseth TAa, Lorgen K, Nygård I (2008). Hvilken kompetanse oppnår sykepleierstudentene gjennom sin utdanning? Bioingeniøren 2008, 12; 6 –10.

Husøy AM, Knudsen GR (2007). Kan vi stole på glukosesvaret? Sykepleien 2007; 18, 67-69

Rynning M, Wentzel-Larsen T, Bolann BJ (2007). A model for an uncertainty budget for preanalytical variables in clinical chemistry analyses. Clin Chem 2007; 53; 1343-8.

Husøy AM1, Knudsen GR, Thierley M, Svarstad E (2006). Feilmåling av glukose ved dialyse med ikodekstrin Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:2268-70

Andre publikasjonar innen preanalyse

Delanghe JR, Speeckaert MM (2016). Preanalytics in urinalysis. Clin Biochem 2016;49(18):1346-1350.

Ellervik C, Vaught J (2015). Preanalytical variables affecting the integrity of human biospecimens in biobanking. Clin Chem 2015;61(7):914-34

Fann du det du leita etter?