Om Laboratorieklinikken

 

 

 

Haukeland universitetssjukehus er ein av dei største tilbydarane av laboratorieanalysar i Noreg. Laboratorieklinikken tilbyr eit breitt spekter av analysar innan ulike fagområde.

I tillegg til analytisk verksemd, tilbyr laboratoria rådgiving for bruk av analysar og tolking av analysesvar.

Klinikkdirektør er Gunnar Mellgren.

Lab-info