Ansatt i laboratorium. Foto

Om Laboratorieklinikken

 

 

 

 

 

 

Haukeland universitetssjukehus er ein av dei største tilbydarane av laboratorieanalysar i Noreg. Laboratorieklinikken tilbyr eit breitt spekter av analysar innan ulike fagområde.

 

I tillegg til analytisk verksemd, tilbyr laboratoria rådgiving for bruk av analysar og tolking av analysesvar.
Klinikkdirektør er Gunnar Mellgren.

 


Søknad om prosjektsamarbeid med laboratoriene i Laboratorieklinikken.
Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes på e-post til: prosjekter.laboratorieklinikken@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?