Statistikk over koronaprøvar

Mikrobiologisk avdeling i Helse Bergen er eit av landets største mikrobiologiske laboratorium. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske prøver frå både inneliggjande og polikliniske pasientar i heile regionen blir analysert raskt og med høg kvalitet.

Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Statistikkane som blir presenterte her, viser talet på prøver som er analyserte for SARS-CoV-2 (covid-19) ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Talet på analysar kan representere fleire prøver frå same person, og geografisk tilknyting er basert på kor prøvetakar (rekvirenten) høyrer til. Positive prøver blir talde kun éin gong per pasient som er testa, og da med dato for første gongs påvising. Statistikkane er primært eit informasjonsverktøy retta mot våre rekvirentar.

Oversikt:


Tabell med statistikk


Geografisk inndeling:

Nordhordland: Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal
Midthordland: Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Samnanger og Øygarden
Sunnhordland: Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.
Voss/Hardanger: Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss

Fann du det du leita etter?