Helsenorge

Statistikk over koronaprøvar

Mikrobiologisk avdeling i Helse Bergen er eit av landets største mikrobiologiske laboratorium. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske prøver frå både inneliggjande og polikliniske pasientar i heile regionen blir analysert raskt og med høg kvalitet.

Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Statistikkane som blir presenterte her viser tal og svartid på prøver som er analyserte for SARS-CoV-2 (covid-19)
ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i løpet av sju dagar. Talet på analysar kan representere fleire prøver frå same person. Positive prøver blir talde kun éin gong per pasient som er testa.​


Fann du det du leita etter?