Statistikk over koronaprøvar

Mikrobiologisk avdeling i Helse Bergen er eit av landets største mikrobiologiske laboratorium. Vi gjer vårt beste for at mikrobiologiske prøver frå både inneliggjande og polikliniske pasientar i heile regionen blir analysert raskt og med høg kvalitet.

Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Statistikkane som blir presenterte her viser tal og svartid på prøver som er analyserte for SARS-CoV-2 (covid-19)
ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i løpet av sju dagar. Talet på analysar kan representere fleire prøver frå same person. Positive prøver blir talde kun éin gong per pasient som er testa.

Prøver analysert og svartid

Vekeoversikt:

Ukeoversikt over antall analyserte og påviste prøver.

Fann du det du leita etter?