Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Bordetella parapertussis 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Chlamydia pneumoniae 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Influensavirus A 220 34 15 %   215 26 12 %   188 20 11 %   208 19 9 %  
  Influensavirus B 220 <5     215 <5     188 <5     208 <5    
  Parainfluensavirus 1 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 2 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 3 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 220 30 14 %   215 31 14 %   188 21 11 %   209 33 16 %  
  Humant metapneumovirus 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Rhinovirus 220 13 6 %   215 16 7 %   188 13 7 %   207 11 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 638 <5     672 8 1 %   671 12 2 %   590 9 2 %  
  Bordetella parapertussis 638 <5     672 <5     671 <5     590 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 639 6 1 %   672 <5     671 <5     590 9 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 639 13 2 %   672 13 2 %   671 20 3 %   590 16 3 %  
  Influensavirus A 639 136 21 %   672 160 24 %   670 120 18 %   590 88 15 %  
  Influensavirus B 639 <5     672 <5     670 <5     590 <5    
  Parainfluensavirus 1 639 <5     672 <5     671 <5     588 <5    
  Parainfluensavirus 2 639 <5     672 <5     671 <5     588 6 1 %  
  Parainfluensavirus 3 639 <5     672 8 1 %   671 5 1 %   588 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 639 74 12 %   672 86 13 %   671 92 14 %   590 81 14 %  
  Humant metapneumovirus 639 9 1 %   672 6 1 %   671 <5     590 <5    
  Rhinovirus 639 40 6 %   672 48 7 %   671 50 7 %   588 40 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.02.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.