Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-07   Veke 18-06   Veke 18-05   Veke 18-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 275 <5     266 <5     263 <5     236 <5    
  Bordetella parapertussis 275 <5     266 <5     263 <5     236 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 275 <5     266 <5     263 <5     236 <5    
  Chlamydia pneumoniae 275 <5     266 <5     263 <5     236 <5    
  Influensavirus A 275 35 13 %   265 34 13 %   263 35 13 %   234 27 12 %  
  Influensavirus B 275 63 23 %   265 45 17 %   263 34 13 %   234 22 9 %  
  Parainfluensavirus 1 275 <5     266 <5     263 <5     235 <5    
  Parainfluensavirus 2 275 <5     266 <5     263 <5     235 <5    
  Parainfluensavirus 3 275 <5     266 <5     263 <5     235 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 275 15 5 %   266 9 3 %   263 5 2 %   236 11 5 %  
  Humant metapneumovirus 275 12 4 %   266 23 9 %   263 20 8 %   236 17 7 %  
  Rhinovirus 275 12 4 %   266 12 5 %   263 10 4 %   236 13 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-07   Veke 18-06   Veke 18-05   Veke 18-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 628 6 1 %   674 6 1 %   627 6 1 %   571 10 2 %  
  Bordetella parapertussis 628 <5     674 <5     627 <5     571 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 628 9 1 %   674 15 2 %   627 12 2 %   571 7 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 628 5 1 %   674 5 1 %   627 <5     571 6 1 %  
  Influensavirus A 628 60 10 %   674 52 8 %   627 46 7 %   571 39 7 %  
  Influensavirus B 628 145 23 %   674 150 22 %   627 111 18 %   571 86 15 %  
  Parainfluensavirus 1 628 <5     674 <5     627 <5     571 6 1 %  
  Parainfluensavirus 2 628 <5     674 <5     627 <5     571 <5    
  Parainfluensavirus 3 627 <5     674 8 1 %   627 5 1 %   571 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 628 16 3 %   674 21 3 %   627 16 3 %   571 18 3 %  
  Humant metapneumovirus 628 38 6 %   674 55 8 %   627 50 8 %   571 72 13 %  
  Rhinovirus 628 37 6 %   674 40 6 %   627 23 4 %   571 33 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               21.02.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.