Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-32   Veke 19-31   Veke 19-30   Veke 19-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Bordetella parapertussis 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Chlamydia pneumoniae 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Influensavirus A 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Influensavirus B 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 1 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 2 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 3 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Humant metapneumovirus 109 <5     103 <5     114 <5     109 <5    
  Rhinovirus 109 13 12 %   103 7 7 %   114 9 8 %   109 9 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-32   Veke 19-31   Veke 19-30   Veke 19-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 167 5 3 %   117 5 4 %   151 <5     174 6 3 %  
  Bordetella parapertussis 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Chlamydia pneumoniae 167 5 3 %   117 <5     151 <5     174 <5    
  Influensavirus A 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Influensavirus B 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 1 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 2 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 3 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Humant metapneumovirus 167 <5     117 <5     151 <5     174 <5    
  Rhinovirus 167 21 13 %   117 19 16 %   151 24 16 %   174 33 19 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               14.08.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.