Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-32   Veke 18-31   Veke 18-30   Veke 18-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Bordetella parapertussis 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Chlamydia pneumoniae 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Influensavirus A 86 <5     99 <5     93 <5     112 <5    
  Influensavirus B 86 <5     99 <5     93 <5     112 <5    
  Parainfluensavirus 1 86 <5     100 <5     93 <5     111 <5    
  Parainfluensavirus 2 86 <5     100 <5     93 <5     111 <5    
  Parainfluensavirus 3 86 <5     100 <5     93 <5     111 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Humant metapneumovirus 86 <5     100 <5     93 <5     112 <5    
  Rhinovirus 86 8 9 %   100 10 10 %   93 16 17 %   111 17 15 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-32   Veke 18-31   Veke 18-30   Veke 18-29  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Bordetella parapertussis 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Chlamydia pneumoniae 132 10 8 %   136 9 7 %   124 6 5 %   150 <5    
  Influensavirus A 132 <5     136 <5     123 <5     150 <5    
  Influensavirus B 132 <5     136 <5     123 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 1 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 2 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Parainfluensavirus 3 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Humant metapneumovirus 132 <5     136 <5     124 <5     150 <5    
  Rhinovirus 132 14 11 %   136 15 11 %   124 35 28 %   150 37 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               15.08.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.