Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-20   Veke 19-19   Veke 19-18   Veke 19-17  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Bordetella parapertussis 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Chlamydia pneumoniae 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Influensavirus A 146 <5     144 <5     125 5 4 %   194 9 5 %  
  Influensavirus B 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Parainfluensavirus 1 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Parainfluensavirus 2 146 <5     144 <5     125 <5     194 <5    
  Parainfluensavirus 3 146 <5     144 7 5 %   125 <5     194 13 7 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 146 <5     144 <5     125 <5     194 5 3 %  
  Humant metapneumovirus 146 <5     144 6 4 %   125 <5     194 6 3 %  
  Rhinovirus 146 24 16 %   144 20 14 %   125 10 8 %   194 22 11 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-20   Veke 19-19   Veke 19-18   Veke 19-17  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 333 14 4 %   348 15 4 %   262 12 5 %   319 8 3 %  
  Bordetella parapertussis 333 5 2 %   348 <5     262 <5     319 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 333 <5     348 6 2 %   262 <5     319 <5    
  Chlamydia pneumoniae 333 16 5 %   348 17 5 %   262 9 3 %   319 17 5 %  
  Influensavirus A 333 11 3 %   348 16 5 %   262 10 4 %   319 8 3 %  
  Influensavirus B 333 <5     348 <5     262 <5     319 <5    
  Parainfluensavirus 1 333 <5     348 <5     262 <5     319 <5    
  Parainfluensavirus 2 333 <5     348 <5     262 <5     319 <5    
  Parainfluensavirus 3 333 16 5 %   348 12 3 %   262 15 6 %   319 15 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 333 <5     348 5 1 %   262 <5     319 8 3 %  
  Humant metapneumovirus 333 11 3 %   348 8 2 %   262 11 4 %   319 15 5 %  
  Rhinovirus 333 78 23 %   348 65 19 %   262 31 12 %   319 40 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               22.05.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.