Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-03   Veke 20-02   Veke 20-01   Veke 19-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Bordetella parapertussis 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Chlamydia pneumoniae 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Influensavirus A 264 24 9 %   256 34 13 %   211 21 10 %   184 29 16 %  
  Influensavirus B 264 8 3 %   256 <5     211 <5     184 <5    
  Parainfluensavirus 1 233 <5     220 <5     211 <5     184 5 3 %  
  Parainfluensavirus 2 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Parainfluensavirus 3 233 <5     220 <5     211 <5     184 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 233 10 4 %   220 11 5 %   211 8 4 %   184 <5    
  Humant metapneumovirus 233 21 9 %   220 22 10 %   211 25 12 %   184 21 11 %  
  Rhinovirus 233 8 3 %   220 13 6 %   211 <5     184 9 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-03   Veke 20-02   Veke 20-01   Veke 19-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 623 10 2 %   754 8 1 %   370 <5     165 7 4 %  
  Bordetella parapertussis 623 <5     754 5 1 %   370 <5     165 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 623 17 3 %   754 16 2 %   413 12 3 %   165 8 5 %  
  Chlamydia pneumoniae 623 14 2 %   754 7 1 %   370 <5     165 <5    
  Influensavirus A 622 97 16 %   752 105 14 %   370 62 17 %   165 27 16 %  
  Influensavirus B 622 31 5 %   752 31 4 %   370 11 3 %   165 <5    
  Parainfluensavirus 1 623 6 1 %   754 13 2 %   370 5 1 %   164 <5    
  Parainfluensavirus 2 623 <5     754 <5     370 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 3 623 <5     754 <5     370 <5     165 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 623 9 1 %   754 11 1 %   370 9 2 %   165 <5    
  Humant metapneumovirus 623 48 8 %   754 75 10 %   370 42 11 %   165 18 11 %  
  Rhinovirus 629 35 6 %   754 37 5 %   370 21 6 %   165 12 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.01.2020  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?