Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-25   Veke 20-24   Veke 20-23   Veke 20-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Bordetella parapertussis 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Chlamydia pneumoniae 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Influensavirus A 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Influensavirus B 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Parainfluensavirus 1 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Parainfluensavirus 2 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Parainfluensavirus 3 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Humant metapneumovirus 295 <5     288 <5     327 <5     330 <5    
  Rhinovirus 295 13 4 %   288 12 4 %   327 5 2 %   330 6 2 %  
  SARS-CoV-2 305 <5     300 <5     344 <5     351 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-25   Veke 20-24   Veke 20-23   Veke 20-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Bordetella parapertussis 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 341 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Chlamydia pneumoniae 341 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Influensavirus A 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Influensavirus B 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Parainfluensavirus 1 342 <5     363 <5     233 <5     329 <5    
  Parainfluensavirus 2 342 <5     363 <5     233 <5     329 <5    
  Parainfluensavirus 3 342 <5     363 <5     233 <5     329 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Humant metapneumovirus 342 <5     363 <5     233 <5     330 <5    
  Rhinovirus 342 122 36 %   363 87 24 %   233 32 14 %   329 19 6 %  
  SARS-CoV-2 2010 <5     1902 <5     923 <5     1571 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.06.2020  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?