Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-01   Veke 20-53   Veke 20-52   Veke 20-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Bordetella parapertussis 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Chlamydia pneumoniae 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Influensavirus A 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Influensavirus B 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Parainfluensavirus 1 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Parainfluensavirus 2 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Parainfluensavirus 3 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Humant metapneumovirus 179 <5     162 <5     158 <5     169 <5    
  Rhinovirus 179 <5     162 11 7 %   158 5 3 %   169 6 4 %  
  SARS-CoV-2 436 5 1 %   412 <5     413 5 1 %   467 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-01   Veke 20-53   Veke 20-52   Veke 20-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Bordetella parapertussis 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Chlamydia pneumoniae 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Influensavirus A 251 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Influensavirus B 251 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Parainfluensavirus 1 251 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Parainfluensavirus 2 251 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Parainfluensavirus 3 251 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Humant metapneumovirus 250 <5     175 <5     196 <5     333 <5    
  Rhinovirus 250 22 9 %   175 25 14 %   196 36 18 %   333 37 11 %  
  SARS-CoV-2 19423 207 1 %   10737 110 1 %   12380 140 1 %   16989 142 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.01.2021  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?