HELSENORGE

Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei fire siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-37   Veke 22-36   Veke 22-35   Veke 22-34  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Bordetella parapertussis 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Chlamydia pneumoniae 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Influensavirus A 298 <5     336 <5     318 <5     293 <5    
  Influensavirus B 298 <5     336 <5     318 <5     293 <5    
  Parainfluensavirus 1 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 2 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 3 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 149 <5     191 <5     152 <5     156 <5    
  Humant metapneumovirus 148 <5     188 <5     150 <5     156 <5    
  Rhinovirus 148 29 20 %   188 25 13 %   150 25 17 %   156 22 14 %  
  SARS-CoV-2 298 21 7 %   336 37 11 %   318 41 13 %   293 55 19 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-37   Veke 22-36   Veke 22-35   Veke 22-34  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 373 <5     315 <5     294 <5     278 <5    
  Bordetella parapertussis 373 <5     315 <5     294 <5     278 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 373 <5     315 <5     294 <5     278 <5    
  Chlamydia pneumoniae 373 <5     315 <5     294 <5     278 <5    
  Influensavirus A 409 <5     371 <5     348 <5     335 <5    
  Influensavirus B 409 <5     371 <5     348 <5     335 <5    
  Parainfluensavirus 1 373 <5     315 7 2 %   294 <5     278 <5    
  Parainfluensavirus 2 373 5 1 %   315 5 2 %   294 7 2 %   278 6 2 %  
  Parainfluensavirus 3 373 7 2 %   315 6 2 %   294 <5     278 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 373 <5     317 <5     294 <5     280 <5    
  Humant metapneumovirus 373 <5     315 <5     294 <5     278 6 2 %  
  Rhinovirus 373 110 29 %   315 92 29 %   294 83 28 %   279 75 27 %  
  SARS-CoV-2 409 19 5 %   371 24 6 %   348 36 10 %   335 34 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               22.09.2022  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?