Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-41   Veke 19-40   Veke 19-39   Veke 19-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Bordetella parapertussis 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Chlamydia pneumoniae 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Influensavirus A 129 <5     149 <5     141 <5     156 5 3 %  
  Influensavirus B 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 1 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 2 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 3 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 129 <5     149 <5     141 <5     156 <5    
  Humant metapneumovirus 129 8 6 %   149 <5     141 <5     156 <5    
  Rhinovirus 129 21 16 %   149 26 17 %   141 36 26 %   156 37 24 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-41   Veke 19-40   Veke 19-39   Veke 19-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 366 5 1 %   372 6 2 %   408 7 2 %   326 11 3 %  
  Bordetella parapertussis 366 <5     372 <5     408 <5     326 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 366 10 3 %   372 14 4 %   408 6 1 %   326 9 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 366 11 3 %   372 9 2 %   408 10 2 %   326 <5    
  Influensavirus A 366 <5     372 6 2 %   408 <5     326 <5    
  Influensavirus B 366 <5     372 <5     408 <5     326 <5    
  Parainfluensavirus 1 366 5 1 %   372 5 1 %   408 9 2 %   326 5 2 %  
  Parainfluensavirus 2 366 <5     372 <5     408 <5     326 <5    
  Parainfluensavirus 3 366 <5     372 <5     408 <5     326 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 366 <5     372 <5     408 <5     326 <5    
  Humant metapneumovirus 366 18 5 %   372 10 3 %   408 9 2 %   326 12 4 %  
  Rhinovirus 366 71 19 %   372 65 17 %   408 116 28 %   326 81 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               16.10.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.