Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Bordetella parapertussis 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Chlamydia pneumoniae 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Influensavirus A 133 9 7 %   154 9 6 %   150 12 8 %   182 20 11 %  
  Influensavirus B 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 1 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 2 133 <5     154 <5     150 <5     182 <5    
  Parainfluensavirus 3 133 <5     154 6 4 %   150 <5     182 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 133 7 5 %   154 <5     150 <5     182 14 8 %  
  Humant metapneumovirus 133 5 4 %   154 <5     150 <5     182 6 3 %  
  Rhinovirus 133 16 12 %   154 16 10 %   150 11 7 %   182 9 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-16   Veke 19-15   Veke 19-14   Veke 19-13  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 111 <5     385 5 1 %   369 <5     426 7 2 %  
  Bordetella parapertussis 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 111 <5     385 <5     369 <5     426 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 111 5 5 %   385 14 4 %   369 12 3 %   426 14 3 %  
  Influensavirus A 111 8 7 %   385 19 5 %   369 35 9 %   426 42 10 %  
  Influensavirus B 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 1 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 2 111 <5     385 <5     369 <5     426 <5    
  Parainfluensavirus 3 111 <5     385 21 5 %   369 14 4 %   426 9 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 111 <5     385 6 2 %   369 12 3 %   426 17 4 %  
  Humant metapneumovirus 111 <5     385 24 6 %   369 11 3 %   426 15 4 %  
  Rhinovirus 111 16 14 %   385 61 16 %   369 45 12 %   426 50 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.04.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.