Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
   
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  406 <5   389 <5   391 <5   408 <5    
  406 <5   389 <5   391 <5   408 <5    
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 29 14 % 173 25 14 % 170 20 12 % 157 17 11 %  
  274 26 9 % 272 18 7 % 311 9 3 % 383 6 2 %  
  203 <5   173 <5   170 <5   157 <5    
  203 24 12 % 173 34 20 % 170 14 8 % 157 25 16 %  
  427 <5   430 <5   451 <5   486 5 1 %  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
   
  Ambulante pasientar Veke 21-41   Veke 21-40   Veke 21-39   Veke 21-38  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
   
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  600 <5   527 <5   477 <5   437 <5    
  600 <5   527 <5   477 <5   437 <5    
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 129 22 % 517 131 25 % 470 133 28 % 425 100 24 %  
  600 117 20 % 525 56 11 % 477 24 5 % 435 15 3 %  
  594 <5   517 <5   470 <5   425 <5    
  594 107 18 % 517 116 22 % 470 108 23 % 425 108 25 %  
  4494 190 4 % 7003 170 2 % 7003 150 2 % 11514 167 1 %  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               20.10.2021  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?