Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Bordetella parapertussis 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Chlamydia pneumoniae 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Influensavirus A 306 <5     368 <5     315 <5     362 <5    
  Influensavirus B 306 <5     368 <5     315 <5     362 <5    
  Parainfluensavirus 1 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Parainfluensavirus 2 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Parainfluensavirus 3 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 161 <5     188 <5     154 <5     207 <5    
  Humant metapneumovirus 109 <5     112 <5     87 <5     128 <5    
  Rhinovirus 109 7 6 %   112 12 11 %   87 <5     128 13 10 %  
  SARS-CoV-2 381 <5     421 <5     384 <5     436 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-29   Veke 21-28   Veke 21-27   Veke 21-26  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Bordetella parapertussis 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Chlamydia pneumoniae 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Influensavirus A 163 <5     165 <5     169 <5     136 <5    
  Influensavirus B 163 <5     165 <5     169 <5     136 <5    
  Parainfluensavirus 1 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Parainfluensavirus 2 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Parainfluensavirus 3 158 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 161 <5     152 <5     165 <5     132 <5    
  Humant metapneumovirus 157 <5     141 <5     162 <5     130 <5    
  Rhinovirus 157 27 17 %   141 24 17 %   162 39 24 %   130 44 34 %  
  SARS-CoV-2 8927 216 2 %   8735 125 1 %   9726 63 1 %   9682 32 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               28.07.2021  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?