HELSENORGE

Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei fire siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2022-2023  
  Inneliggjande pasientar Veke 23-04   Veke 23-03   Veke 23-02   Veke 23-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Bordetella parapertussis 370 7 2 %   248 <5     286 <5     349 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Chlamydia pneumoniae 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Influensavirus A 485 36 7 %   382 31 8 %   438 26 6 %   516 34 7 %  
  Influensavirus B 485 8 2 %   382 <5     438 <5     516 <5    
  Parainfluensavirus 1 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Parainfluensavirus 2 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Parainfluensavirus 3 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Parainfluensavirus 4 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 370 75 20 %   249 37 15 %   284 24 8 %   351 29 8 %  
  Humant metapneumovirus 370 5 1 %   248 6 2 %   286 5 2 %   349 8 2 %  
  Rhinovirus 370 16 4 %   248 6 2 %   286 5 2 %   349 10 3 %  
  SARS-CoV-2 485 26 5 %   382 40 10 %   438 54 12 %   516 72 14 %  
  Coronavirus 229E 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Coronavirus HKU1 370 <5     248 <5     286 <5     349 <5    
  Coronavirus NL63 370 7 2 %   248 <5     286 <5     349 <5    
  Coronavirus OC43 370 18 5 %   248 6 2 %   286 <5     349 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 23-04   Veke 23-03   Veke 23-02   Veke 23-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 622 <5     729 5 1 %   837 <5     1056 <5    
  Bordetella parapertussis 622 9 1 %   729 16 2 %   837 5 1 %   1056 7 1 %  
  Mycoplasma pneumoniae 639 <5     729 <5     837 <5     1056 <5    
  Chlamydia pneumoniae 639 <5     729 <5     837 <5     1056 <5    
  Influensavirus A 624 73 12 %   732 87 12 %   841 115 14 %   1093 157 14 %  
  Influensavirus B 624 40 6 %   732 30 4 %   841 25 3 %   1093 22 2 %  
  Parainfluensavirus 1 639 <5     729 <5     837 5 1 %   1056 8 1 %  
  Parainfluensavirus 2 639 <5     729 <5     837 6 1 %   1056 10 1 %  
  Parainfluensavirus 3 639 9 1 %   729 11 2 %   837 13 2 %   1056 15 1 %  
  Parainfluensavirus 4 639 <5     729 <5     837 5 1 %   1056 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 622 86 14 %   729 150 21 %   837 142 17 %   1054 165 16 %  
  Humant metapneumovirus 622 23 4 %   729 15 2 %   837 14 2 %   1056 18 2 %  
  Rhinovirus 639 20 3 %   729 27 4 %   837 21 3 %   1056 38 4 %  
  SARS-CoV-2 624 17 3 %   732 21 3 %   841 35 4 %   1092 78 7 %  
  Coronavirus 229E 639 <5     729 <5     837 <5     1056 <5    
  Coronavirus HKU1 639 10 2 %   729 10 1 %   837 16 2 %   1056 16 2 %  
  Coronavirus NL63 639 23 4 %   729 14 2 %   837 7 1 %   1056 16 2 %  
  Coronavirus OC43 639 43 7 %   729 40 5 %   837 27 3 %   1056 20 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               31.01.2023  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?