HELSENORGE

Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei fire siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2021-2022  
  Inneliggjande pasientar Veke 22-19   Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Bordetella parapertussis 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Chlamydia pneumoniae 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Influensavirus A 332 17 5 %   304 23 8 %   342 18 5 %   399 39 10 %  
  Influensavirus B 332 <5     304 <5     342 <5     399 <5    
  Parainfluensavirus 1 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Parainfluensavirus 2 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Parainfluensavirus 3 179 <5     154 <5     160 <5     178 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 187 <5     154 <5     179 <5     199 <5    
  Humant metapneumovirus 179 13 7 %   154 12 8 %   160 7 4 %   178 6 3 %  
  Rhinovirus 179 23 13 %   154 15 10 %   160 8 5 %   178 9 5 %  
  SARS-CoV-2 332 34 10 %   304 24 8 %   342 35 10 %   399 52 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 22-19   Veke 22-18   Veke 22-17   Veke 22-16  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Bordetella parapertussis 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Chlamydia pneumoniae 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Influensavirus A 798 54 7 %   643 68 11 %   871 147 17 %   1069 249 23 %  
  Influensavirus B 798 <5     643 <5     871 <5     1069 <5    
  Parainfluensavirus 1 488 <5     402 <5     537 <5     560 <5    
  Parainfluensavirus 2 488 9 2 %   402 <5     537 5 1 %   560 <5    
  Parainfluensavirus 3 488 9 2 %   402 6 1 %   537 <5     560 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 488 <5     402 <5     538 <5     560 <5    
  Humant metapneumovirus 488 62 13 %   402 27 7 %   537 33 6 %   560 21 4 %  
  Rhinovirus 488 78 16 %   402 41 10 %   537 44 8 %   558 41 7 %  
  SARS-CoV-2 798 179 22 %   643 129 20 %   871 172 20 %   1070 272 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               18.05.2022  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?