Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-39   Veke 20-38   Veke 20-37   Veke 20-36  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Bordetella parapertussis 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Chlamydia pneumoniae 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Influensavirus A 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Influensavirus B 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Parainfluensavirus 1 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Parainfluensavirus 2 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Parainfluensavirus 3 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Humant metapneumovirus 260 <5     292 <5     545 <5     432 <5    
  Rhinovirus 260 19 7 %   292 21 7 %   545 53 10 %   432 51 12 %  
  SARS-CoV-2 580 <5     573 7 1 %   635 <5     497 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-39   Veke 20-38   Veke 20-37   Veke 20-36  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Bordetella parapertussis 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Chlamydia pneumoniae 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Influensavirus A 235 <5     247 <5     297 <5     324 <5    
  Influensavirus B 235 <5     247 <5     297 <5     324 <5    
  Parainfluensavirus 1 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Parainfluensavirus 2 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Parainfluensavirus 3 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Humant metapneumovirus 235 <5     247 <5     293 <5     324 <5    
  Rhinovirus 235 65 28 %   247 79 32 %   293 107 37 %   324 138 43 %  
  SARS-CoV-2 11502 127 1 %   14709 141 1 %   16360 255 2 %   14479 232 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region                   30.09.2020  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?