Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-15   Veke 18-14   Veke 18-13   Veke 18-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 162 <5     203 <5     187 <5     265 <5    
  Bordetella parapertussis 162 <5     203 <5     187 <5     265 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 162 <5     203 <5     187 <5     265 <5    
  Chlamydia pneumoniae 162 <5     203 <5     187 <5     265 <5    
  Influensavirus A 162 16 10 %   203 32 16 %   187 26 14 %   263 35 13 %  
  Influensavirus B 162 12 7 %   203 18 9 %   187 14 7 %   263 36 14 %  
  Parainfluensavirus 1 162 <5     203 <5     186 <5     263 <5    
  Parainfluensavirus 2 162 <5     203 <5     186 <5     263 <5    
  Parainfluensavirus 3 162 <5     203 7 3 %   186 <5     263 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 162 12 7 %   203 11 5 %   187 19 10 %   263 29 11 %  
  Humant metapneumovirus 162 <5     203 9 4 %   187 5 3 %   263 8 3 %  
  Rhinovirus 162 9 6 %   203 <5     185 10 5 %   263 14 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-15   Veke 18-14   Veke 18-13   Veke 18-12  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 327 <5     405 <5     159 <5     618 <5    
  Bordetella parapertussis 327 <5     405 <5     159 <5     618 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 328 <5     406 <5     159 <5     618 11 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 327 6 2 %   406 7 2 %   159 <5     618 9 1 %  
  Influensavirus A 328 27 8 %   405 38 9 %   159 17 11 %   618 102 17 %  
  Influensavirus B 328 19 6 %   405 22 5 %   159 25 16 %   618 87 14 %  
  Parainfluensavirus 1 328 <5     405 <5     159 <5     618 <5    
  Parainfluensavirus 2 328 <5     405 <5     159 <5     618 <5    
  Parainfluensavirus 3 328 6 2 %   405 8 2 %   159 <5     618 10 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 328 29 9 %   405 29 7 %   159 14 9 %   618 35 6 %  
  Humant metapneumovirus 328 11 3 %   405 9 2 %   159 5 3 %   618 17 3 %  
  Rhinovirus 328 26 8 %   405 17 4 %   159 8 5 %   618 35 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               18.04.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.