Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-49   Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Bordetella parapertussis 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Chlamydia pneumoniae 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Influensavirus A 186 6 3 %   156 <5     157 <5     165 <5    
  Influensavirus B 186 <5     156 <5     157 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 1 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 2 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 3 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 186 26 14 %   156 11 7 %   158 9 6 %   165 7 4 %  
  Humant metapneumovirus 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Rhinovirus 186 19 10 %   156 28 18 %   158 17 11 %   165 21 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-49   Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 478 <5     458 6 1 %   411 5 1 %   445 11 2 %  
  Bordetella parapertussis 478 <5     458 6 1 %   411 10 2 %   445 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 478 6 1 %   458 9 2 %   411 6 1 %   445 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 478 19 4 %   458 16 3 %   411 24 6 %   445 27 6 %  
  Influensavirus A 478 <5     458 <5     411 <5     444 5 1 %  
  Influensavirus B 478 <5     458 <5     411 <5     444 <5    
  Parainfluensavirus 1 478 <5     458 <5     411 <5     444 <5    
  Parainfluensavirus 2 478 11 2 %   458 9 2 %   411 9 2 %   444 5 1 %  
  Parainfluensavirus 3 478 <5     458 5 1 %   411 <5     444 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 478 39 8 %   458 42 9 %   411 20 5 %   445 12 3 %  
  Humant metapneumovirus 478 <5     458 <5     411 <5     445 <5    
  Rhinovirus 478 57 12 %   458 62 14 %   411 58 14 %   444 57 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               12.12.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.