Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS.   2017-2018  
     
  Inneliggjande pasientar Totalt   Veke 1746   Veke 1745   Veke 1744  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Influensavirus type A 1568 12 1 %   136 3 2 %   174 3 2 %   144 2 1 %  
  Influensavirus type B 1569 5 0 %   136 0 0 %   174 0 0 %   145 1 1 %  
  Mycoplasma pneumoniae 1582 73 5 %   139 9 6 %   174 11 6 %   142 6 4 %  
  Chlamydophila pneumoniae 1585 6 0 %   138 2 1 %   174 0 0 %   143 1 1 %  
  Bordetella pertussis 1567 5 0 %   136 0 0 %   172 1 1 %   142 1 1 %  
  Bordetella parapertussis 1568 1 0 %   136 0 0 %   172 0 0 %   142 0 0 %  
  Bordetella holmesii 0 0     0 0     0 0     0 0    
  Respiratorisk syncytialt virus 1575 1 0 %   136 0 0 %   174 0 0 %   144 1 1 %  
  Humant metapneumovirus 1578 26 2 %   136 4 3 %   174 4 2 %   145 5 3 %  
  Parainfluensavirus 1 1566 37 2 %   136 7 5 %   173 6 3 %   141 5 4 %  
  Parainfluensavirus 2 1566 2 0 %   136 0 0 %   173 0 0 %   141 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 1567 5 0 %   136 0 0 %   173 1 1 %   141 0 0 %  
  Rhinovirus 1582 268 17 %   138 20 14 %   176 27 15 %   143 21 15 %  
  Bordetella pertussis IgG 39 2 5 %   5 0 0 %   4 0 0 %   3 0 0 %  
                                   
  Ambulante pasientar Totalt   Veke 1746   Veke 1745   Veke 1744  
    Totalt Påvist     Totalt Påvist     Totalt Påvist     Totalt Påvist    
                                   
  Influensavirus type A 3915 21 1 %   442 3 1 %   470 5 1 %   394 2 1 %  
  Influensavirus type B 3915 11 0 %   442 0 0 %   470 1 0 %   394 1 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 3905 312 8 %   441 36 8 %   470 37 8 %   394 35 9 %  
  Chlamydophila pneumoniae 3913 54 1 %   441 4 1 %   470 8 2 %   394 5 1 %  
  Bordetella pertussis 3884 44 1 %   438 4 1 %   469 8 2 %   394 7 2 %  
  Bordetella parapertussis 3885 4 0 %   438 0 0 %   469 0 0 %   394 1 0 %  
  Bordetella holmesii 19 19     1 1 100 %   1 1     0 0    
  Respiratorisk syncytialt virus 3914 5 0 %   442 0 0 %   468 3 1 %   394 1 0 %  
  Humant metapneumovirus 3915 84 2 %   443 10 2 %   468 18 4 %   394 16 4 %  
  Parainfluensavirus 1 3908 111 3 %   442 16 4 %   468 26 6 %   394 11 3 %  
  Parainfluensavirus 2 3912 3 0 %   442 1 0 %   468 0 0 %   394 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 3913 7 0 %   442 1 0 %   468 0 0 %   394 0 0 %  
  Rhinovirus 3827 927 24 %   442 87 20 %   391 82     387 81 21 %  
  Bordetella pertussis IgG 406 15 4 %   18 0 0 %   45 0 0 %   44 1 2 %  
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               22.11.2017  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv