Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-40   Veke 18-39   Veke 18-38   Veke 18-37  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Bordetella parapertussis 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Chlamydia pneumoniae 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Influensavirus A 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Influensavirus B 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Parainfluensavirus 1 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Parainfluensavirus 2 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Parainfluensavirus 3 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Humant metapneumovirus 111 <5     115 <5     118 <5     102 <5    
  Rhinovirus 111 22 20 %   115 19 17 %   118 20 17 %   102 20 20 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-40   Veke 18-39   Veke 18-38   Veke 18-37  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 297 5 2 %   283 <5     277 7 3 %   264 11 4 %  
  Bordetella parapertussis 297 <5     283 <5     277 <5     264 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 297 5 2 %   283 8 3 %   277 <5     264 <5    
  Chlamydia pneumoniae 297 7 2 %   283 10 4 %   276 6 2 %   264 16 6 %  
  Influensavirus A 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Influensavirus B 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Parainfluensavirus 1 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Parainfluensavirus 2 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Parainfluensavirus 3 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 297 <5     283 <5     277 <5     263 <5    
  Humant metapneumovirus 297 <5     283 <5     273 <5     263 <5    
  Rhinovirus 297 75 25 %   283 69 24 %   277 95 34 %   263 78 30 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               12.10.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.