Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-24   Veke 18-23   Veke 18-22   Veke 18-21  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Bordetella parapertussis 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 118 <5     108 <5     138 <5     113 <5    
  Chlamydia pneumoniae 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Influensavirus A 118 <5     107 <5     137 <5     113 <5    
  Influensavirus B 118 <5     107 <5     137 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 1 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 2 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Parainfluensavirus 3 118 6 5 %   107 10 9 %   138 6 4 %   113 8 7 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Humant metapneumovirus 118 <5     107 <5     138 <5     113 <5    
  Rhinovirus 118 11 9 %   107 15 14 %   138 20 14 %   113 13 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-24   Veke 18-23   Veke 18-22   Veke 18-21  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 249 9 4 %   268 8 3 %   326 12 4 %   279 8 3 %  
  Bordetella parapertussis 249 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 249 <5     268 <5     326 7 2 %   279 <5    
  Chlamydia pneumoniae 249 <5     268 11 4 %   326 5 2 %   279 9 3 %  
  Influensavirus A 249 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Influensavirus B 249 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Parainfluensavirus 1 249 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Parainfluensavirus 2 249 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Parainfluensavirus 3 249 12 5 %   268 8 3 %   326 18 6 %   279 12 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 248 <5     268 <5     326 <5     279 6 2 %  
  Humant metapneumovirus 248 <5     268 <5     326 <5     279 <5    
  Rhinovirus 249 47 19 %   268 48 18 %   326 73 22 %   279 66 24 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               20.06.2018  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.