Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-12   Veke 20-11   Veke 20-10   Veke 20-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 475 <5     407 <5     240 <5     227 <5    
  Bordetella parapertussis 475 <5     407 <5     240 <5     227 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 476 <5     407 <5     241 <5     228 <5    
  Chlamydia pneumoniae 476 <5     407 <5     241 <5     228 <5    
  Influensavirus A 475 5 1 %   407 25 6 %   273 29 11 %   267 31 12 %  
  Influensavirus B 475 6 1 %   407 14 3 %   273 5 2 %   267 8 3 %  
  Parainfluensavirus 1 0 <5     288 <5     240 <5     227 <5    
  Parainfluensavirus 2 0 <5     288 <5     240 <5     227 <5    
  Parainfluensavirus 3 0 <5     288 <5     240 <5     227 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 475 15 3 %   407 20 5 %   240 11 5 %   228 13 6 %  
  Humant metapneumovirus 475 <5     407 10 2 %   240 7 3 %   227 <5    
  Rhinovirus 0 <5     358 <5     240 <5     227 18 8 %  
  SARS-CoV-2 557 29 5 %   407 6 1 %   113 <5     29 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-12   Veke 20-11   Veke 20-10   Veke 20-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 1491 6 0 %   2375 11 0 %   905 17 2 %   628 7 1 %  
  Bordetella parapertussis 1491 <5     2375 5 0 %   905 5 1 %   628 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 1491 7 0 %   2375 16 1 %   905 14 2 %   628 13 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 1491 6 0 %   2375 15 1 %   905 8 1 %   628 <5    
  Influensavirus A 1491 22 1 %   2376 102 4 %   901 83 9 %   627 94 15 %  
  Influensavirus B 1491 12 1 %   2376 58 2 %   901 40 4 %   627 46 7 %  
  Parainfluensavirus 1 0 <5     1338 10 1 %   905 12 1 %   628 7 1 %  
  Parainfluensavirus 2 0 <5     1338 <5     905 <5     628 <5    
  Parainfluensavirus 3 0 <5     1338 <5     905 <5     628 7 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 1491 37 2 %   2375 69 3 %   905 24 3 %   628 22 4 %  
  Humant metapneumovirus 1491 14 1 %   2375 38 2 %   905 36 4 %   628 21 3 %  
  Rhinovirus 0 <5     1586 <5     905 <5     628 19 3 %  
  SARS-CoV-2 5350 150 3 %   2397 121 5 %   424 19 4 %   79 6 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               26.03.2020  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?