Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2020-2021  
  Inneliggjande pasientar Veke 21-12   Veke 21-11   Veke 21-10   Veke 21-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Bordetella parapertussis 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Chlamydia pneumoniae 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Influensavirus A 264 <5     272 <5     249 <5     249 <5    
  Influensavirus B 264 <5     272 <5     249 <5     249 <5    
  Parainfluensavirus 1 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Parainfluensavirus 2 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Parainfluensavirus 3 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 205 <5     187 <5     196 <5     185 <5    
  Humant metapneumovirus 118 <5     116 <5     134 <5     122 <5    
  Rhinovirus 118 8 7 %   116 13 11 %   134 8 6 %   122 7 6 %  
  SARS-CoV-2 474 <5     455 <5     440 <5     442 <5    
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 21-12   Veke 21-11   Veke 21-10   Veke 21-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Bordetella parapertussis 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Chlamydia pneumoniae 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Influensavirus A 234 <5     240 <5     192 <5     177 <5    
  Influensavirus B 234 <5     240 <5     192 <5     177 <5    
  Parainfluensavirus 1 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 2 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Parainfluensavirus 3 222 <5     234 <5     187 <5     174 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 231 <5     237 <5     190 <5     176 <5    
  Humant metapneumovirus 222 <5     234 <5     186 <5     174 <5    
  Rhinovirus 222 45 20 %   234 39 17 %   187 36 19 %   174 33 19 %  
  SARS-CoV-2 28247 402 1 %   19846 375 2 %   18821 257 1 %   12733 170 1 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               31.03.2021  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?