Luftvegsprøvar vekeoversikt

På denne sida visast oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene. Oversikta gjeld hovudsakeleg prøver som er analyserte med PCR.

Molekylærbiologisk seksjon, Mikrobiologisk avdeling

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-49   Veke 19-48   Veke 19-47   Veke 19-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 191 <5     177 <5     178 <5     157 <5    
  Bordetella parapertussis 191 <5     177 <5     178 <5     157 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 191 <5     178 <5     178 <5     157 <5    
  Chlamydia pneumoniae 191 <5     177 <5     178 <5     157 <5    
  Influensavirus A 191 <5     178 <5     178 5 3 %   157 <5    
  Influensavirus B 191 <5     178 <5     178 <5     157 <5    
  Parainfluensavirus 1 191 <5     177 7 4 %   178 7 4 %   157 <5    
  Parainfluensavirus 2 191 <5     177 <5     178 <5     157 <5    
  Parainfluensavirus 3 191 <5     177 <5     178 <5     157 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 191 <5     178 <5     178 <5     157 <5    
  Humant metapneumovirus 191 23 12 %   177 16 9 %   178 8 4 %   157 9 6 %  
  Rhinovirus 191 25 13 %   177 15 8 %   178 7 4 %   157 11 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-49   Veke 19-48   Veke 19-47   Veke 19-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 631 12 2 %   551 8 1 %   589 12 2 %   499 14 3 %  
  Bordetella parapertussis 631 <5     551 5 1 %   589 <5     499 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 631 13 2 %   551 16 3 %   589 13 2 %   499 9 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 631 6 1 %   551 6 1 %   589 10 2 %   499 12 2 %  
  Influensavirus A 631 12 2 %   551 15 3 %   589 5 1 %   499 <5    
  Influensavirus B 631 14 2 %   551 12 2 %   589 <5     499 <5    
  Parainfluensavirus 1 631 17 3 %   551 21 4 %   588 28 5 %   499 27 5 %  
  Parainfluensavirus 2 631 <5     551 <5     589 <5     499 <5    
  Parainfluensavirus 3 631 <5     551 <5     589 <5     499 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 631 5 1 %   551 <5     589 8 1 %   499 <5    
  Humant metapneumovirus 631 102 16 %   551 56 10 %   589 49 8 %   499 41 8 %  
  Rhinovirus 631 65 10 %   551 69 13 %   589 65 11 %   499 68 14 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               11.12.2019  
                                   

 

 

 Luftvegsprøvar arkiv

Fann du det du leita etter?