Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2018-2019_1906.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1906.htmLuftstat_2018-2019_1906.htm
Luftstat_2018-2019_1905.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1905.htmLuftstat_2018-2019_1905.htm
Luftstat_2018-2019_1904.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1904.htmLuftstat_2018-2019_1904.htm
Luftstat_2018-2019_1903.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1903.htmLuftstat_2018-2019_1903.htm
Luftstat_2018-2019_1902.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1902.htmLuftstat_2018-2019_1902.htm
Luftstat_2018-2019_1901.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1901.htmLuftstat_2018-2019_1901.htm
Luftstat_2018-2019_1852.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1852.htmLuftstat_2018-2019_1852.htm
Luftstat_2018-2019_1851.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1851.htmLuftstat_2018-2019_1851.htm
Luftstat_2018-2019_1849.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1849.htmLuftstat_2018-2019_1849.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1801.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1752.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1751.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1750.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1749.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1748.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1747.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1746.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1745.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1744.htm
Luftstat_2017-2018_1848.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1848.htmLuftstat_2017-2018_1848.htm
Luftstat_2017-2018_1847.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1847.htmLuftstat_2017-2018_1847.htm
Luftstat_2017-2018_1846.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1846.htmLuftstat_2017-2018_1846.htm
Luftstat_2017-2018_1845.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1845.htmLuftstat_2017-2018_1845.htm
Luftstat_2017-2018_1844.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1844.htmLuftstat_2017-2018_1844.htm
Luftstat_2017-2018_1843.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1843.htmLuftstat_2017-2018_1843.htm
Luftstat_2017-2018_1842.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1842.htmLuftstat_2017-2018_1842.htm
Luftstat_2017-2018_1841.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1841.htmLuftstat_2017-2018_1841.htm
Luftstat_2017-2018_1840.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1840.htmLuftstat_2017-2018_1840.htm
Luftstat_2017-2018_1839.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1839.htmLuftstat_2017-2018_1839.htm
Luftstat_2017-2018_1838.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1838.htmLuftstat_2017-2018_1838.htm
Luftstat_2017-2018_1837.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1837.htmLuftstat_2017-2018_1837.htm
Luftstat_2017-2018_1836.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1836.htmLuftstat_2017-2018_1836.htm
Luftstat_2017-2018_1835.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1835.htmLuftstat_2017-2018_1835.htm
Luftstat_2017-2018_1834.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1834.htmLuftstat_2017-2018_1834.htm
Luftstat_2017-2018_1833.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1833.htmLuftstat_2017-2018_1833.htm
Luftstat_2017-2018_1832.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1832.htmLuftstat_2017-2018_1832.htm
Luftstat_2017-2018_1831.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1831.htmLuftstat_2017-2018_1831.htm
Luftstat_2017-2018_1830.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1830.htmLuftstat_2017-2018_1830.htm
Luftstat_2017-2018_1829.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1829.htmLuftstat_2017-2018_1829.htm
Luftstat_2017-2018_1827.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1827.htmLuftstat_2017-2018_1827.htm
Luftstat_2017-2018_1826.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1826.htmLuftstat_2017-2018_1826.htm
Luftstat_2017-2018_1825.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1825.htmLuftstat_2017-2018_1825.htm
Luftstat_2017-2018_1824.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1824.htmLuftstat_2017-2018_1824.htm
Luftstat_2017-2018_1823.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1823.htmLuftstat_2017-2018_1823.htm
Luftstat_2017-2018_1822.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1822.htmLuftstat_2017-2018_1822.htm
Luftstat_2017-2018_1821.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1821.htmLuftstat_2017-2018_1821.htm
Luftstat_2017-2018_1820.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1820.htmLuftstat_2017-2018_1820.htm
Luftstat_2017-2018_1819.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1819.htmLuftstat_2017-2018_1819.htm
Luftstat_2017-2018_1818.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1818.htmLuftstat_2017-2018_1818.htm
Luftstat_2017-2018_1816.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1816.htmLuftstat_2017-2018_1816.htm

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.