Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1801.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1752.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1751.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1750.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1749.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1748.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1747.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1746.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1745.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1744.htm
Luftstat_2017-2018_1839.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1839.htmLuftstat_2017-2018_1839.htm
Luftstat_2017-2018_1838.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1838.htmLuftstat_2017-2018_1838.htm
Luftstat_2017-2018_1837.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1837.htmLuftstat_2017-2018_1837.htm
Luftstat_2017-2018_1836.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1836.htmLuftstat_2017-2018_1836.htm
Luftstat_2017-2018_1835.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1835.htmLuftstat_2017-2018_1835.htm
Luftstat_2017-2018_1834.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1834.htmLuftstat_2017-2018_1834.htm
Luftstat_2017-2018_1833.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1833.htmLuftstat_2017-2018_1833.htm
Luftstat_2017-2018_1832.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1832.htmLuftstat_2017-2018_1832.htm
Luftstat_2017-2018_1831.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1831.htmLuftstat_2017-2018_1831.htm
Luftstat_2017-2018_1830.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1830.htmLuftstat_2017-2018_1830.htm
Luftstat_2017-2018_1829.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1829.htmLuftstat_2017-2018_1829.htm
Luftstat_2017-2018_1827.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1827.htmLuftstat_2017-2018_1827.htm
Luftstat_2017-2018_1826.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1826.htmLuftstat_2017-2018_1826.htm
Luftstat_2017-2018_1825.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1825.htmLuftstat_2017-2018_1825.htm
Luftstat_2017-2018_1824.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1824.htmLuftstat_2017-2018_1824.htm
Luftstat_2017-2018_1823.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1823.htmLuftstat_2017-2018_1823.htm
Luftstat_2017-2018_1822.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1822.htmLuftstat_2017-2018_1822.htm
Luftstat_2017-2018_1821.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1821.htmLuftstat_2017-2018_1821.htm
Luftstat_2017-2018_1820.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1820.htmLuftstat_2017-2018_1820.htm
Luftstat_2017-2018_1819.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1819.htmLuftstat_2017-2018_1819.htm
Luftstat_2017-2018_1818.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1818.htmLuftstat_2017-2018_1818.htm
Luftstat_2017-2018_1816.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1816.htmLuftstat_2017-2018_1816.htm
Luftstat_2017-2018_1815.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1815.htmLuftstat_2017-2018_1815.htm
Luftstat_2017-2018_1814.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1814.htmLuftstat_2017-2018_1814.htm
Luftstat_2017-2018_1813.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1813.htmLuftstat_2017-2018_1813.htm
Luftstat_2017-2018_1812.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1812.htmLuftstat_2017-2018_1812.htm
Luftstat_2017-2018_1811.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1811.htmLuftstat_2017-2018_1811.htm
Luftstat_2017-2018_1810.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1810.htmLuftstat_2017-2018_1810.htm
Luftstat_2017-2018_1809.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1809.htmLuftstat_2017-2018_1809.htm
Luftstat_2017-2018_1808.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1808.htmLuftstat_2017-2018_1808.htm
Luftstat_2017-2018_1807.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1807.htmLuftstat_2017-2018_1807.htm
Luftstat_2017-2018_1806.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1806.htmLuftstat_2017-2018_1806.htm
Luftstat_2017-2018_1805.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1805.htmLuftstat_2017-2018_1805.htm
Luftstat_2017-2018_1803.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1803.htmLuftstat_2017-2018_1803.htm
Luftstat_2017-2018_1802.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1802.htmLuftstat_2017-2018_1802.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1743.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1743.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1743.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1742.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1742.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1742.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1741.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1741.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1741.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1740.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1740.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1740.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1739.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1739.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1739.htm

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.