Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2018-2019_1918.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1918.htmLuftstat_2018-2019_1918.htmhtm56494
Luftstat_2018-2019_1917.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1917.htmLuftstat_2018-2019_1917.htmhtm55436
Luftstat_2018-2019_1916.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1916.htmLuftstat_2018-2019_1916.htmhtm56498
Luftstat_2018-2019_1915.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1915.htmLuftstat_2018-2019_1915.htmhtm55492
Luftstat_2018-2019_1914.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1914.htmLuftstat_2018-2019_1914.htmhtm56549
Luftstat_2018-2019_1913.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1913.htmLuftstat_2018-2019_1913.htmhtm55468
Luftstat_2018-2019_1912.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1912.htmLuftstat_2018-2019_1912.htmhtm56542
Luftstat_2018-2019_1911.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1911.htmLuftstat_2018-2019_1911.htmhtm56549
Luftstat_2018-2019_1910.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1910.htmLuftstat_2018-2019_1910.htmhtm55505
Luftstat_2018-2019_1909.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1909.htmLuftstat_2018-2019_1909.htmhtm56582
Luftstat_2018-2019_1908.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1908.htmLuftstat_2018-2019_1908.htmhtm54464
Luftstat_2018-2019_1907.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1907.htmLuftstat_2018-2019_1907.htmhtm56518
Luftstat_2018-2019_1906.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1906.htmLuftstat_2018-2019_1906.htmhtm56584
Luftstat_2018-2019_1905.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1905.htmLuftstat_2018-2019_1905.htmhtm56569
Luftstat_2018-2019_1904.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1904.htmLuftstat_2018-2019_1904.htmhtm56580
Luftstat_2018-2019_1903.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1903.htmLuftstat_2018-2019_1903.htmhtm55530
Luftstat_2018-2019_1902.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1902.htmLuftstat_2018-2019_1902.htmhtm55530
Luftstat_2018-2019_1901.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1901.htmLuftstat_2018-2019_1901.htmhtm55541
Luftstat_2018-2019_1852.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1852.htmLuftstat_2018-2019_1852.htmhtm56601
Luftstat_2018-2019_1851.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1851.htmLuftstat_2018-2019_1851.htmhtm55518
Luftstat_2018-2019_1849.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2018-2019_1849.htmLuftstat_2018-2019_1849.htmhtm55521
Luftstat_2017-2018_1848.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1848.htmLuftstat_2017-2018_1848.htmhtm56585
Luftstat_2017-2018_1847.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1847.htmLuftstat_2017-2018_1847.htmhtm55538
Luftstat_2017-2018_1846.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1846.htmLuftstat_2017-2018_1846.htmhtm56631
Luftstat_2017-2018_1845.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1845.htmLuftstat_2017-2018_1845.htmhtm56650
Luftstat_2017-2018_1844.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1844.htmLuftstat_2017-2018_1844.htmhtm56670
Luftstat_2017-2018_1843.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1843.htmLuftstat_2017-2018_1843.htmhtm55629
Luftstat_2017-2018_1842.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1842.htmLuftstat_2017-2018_1842.htmhtm55629

Fann du det du leita etter?