HELSENORGE

Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2022-2023_2307.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2307.htmLuftstat_2022-2023_2307.htmhtm56601
Luftstat_2022-2023_2306.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2306.htmLuftstat_2022-2023_2306.htmhtm55542
Luftstat_2022-2023_2305.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2305.htmLuftstat_2022-2023_2305.htmhtm56593
Luftstat_2022-2023_2304.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2304.htmLuftstat_2022-2023_2304.htmhtm55570
Luftstat_2022-2023_2303.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2303.htmLuftstat_2022-2023_2303.htmhtm55588
Luftstat_2022-2023_2302.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2302.htmLuftstat_2022-2023_2302.htmhtm56634
Luftstat_2022-2023_2301.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2022-2023_2301.htmLuftstat_2022-2023_2301.htmhtm56646
Luftstat_2021-2022_2252.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2252.htmLuftstat_2021-2022_2252.htmhtm55247
Luftstat_2021-2022_2251.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2251.htmLuftstat_2021-2022_2251.htmhtm56365
Luftstat_2021-2022_2250.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2250.htmLuftstat_2021-2022_2250.htmhtm55383
Luftstat_2021-2022_2249.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2249.htmLuftstat_2021-2022_2249.htmhtm56512
Luftstat_2021-2022_2248.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2248.htmLuftstat_2021-2022_2248.htmhtm56031
Luftstat_2021-2022_2247.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2247.htmLuftstat_2021-2022_2247.htmhtm56055
Luftstat_2021-2022_2246.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2246.htmLuftstat_2021-2022_2246.htmhtm56085
Luftstat_2021-2022_2245.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2245.htmLuftstat_2021-2022_2245.htmhtm55448
Luftstat_2021-2022_2244.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2244.htmLuftstat_2021-2022_2244.htmhtm55080
Luftstat_2021-2022_2243.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2243.htmLuftstat_2021-2022_2243.htmhtm56526
Luftstat_2021-2022_2242.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2242.htmLuftstat_2021-2022_2242.htmhtm55086
Luftstat_2021-2022_2241.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2241.htmLuftstat_2021-2022_2241.htmhtm55085
Luftstat_2021-2022_2240.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2240.htmLuftstat_2021-2022_2240.htmhtm56152
Luftstat_2021-2022_2239.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2239.htmLuftstat_2021-2022_2239.htmhtm56172
Luftstat_2021-2022_2238.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2238.htmLuftstat_2021-2022_2238.htmhtm56188
Luftstat_2021-2022_2237.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2237.htmLuftstat_2021-2022_2237.htmhtm56197
Luftstat_2021-2022_2236.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2236.htmLuftstat_2021-2022_2236.htmhtm56212
Luftstat_2021-2022_2235.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2235.htmLuftstat_2021-2022_2235.htmhtm56559
Luftstat_2021-2022_2234.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2234.htmLuftstat_2021-2022_2234.htmhtm56571
Luftstat_2021-2022_2233.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2233.htmLuftstat_2021-2022_2233.htmhtm56965
Luftstat_2021-2022_2232.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2232.htmLuftstat_2021-2022_2232.htmhtm54449
Luftstat_2021-2022_2231.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2231.htmLuftstat_2021-2022_2231.htmhtm56181
Luftstat_2021-2022_2230.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2230.htmLuftstat_2021-2022_2230.htmhtm56189
Luftstat_2021-2022_2229.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2229.htmLuftstat_2021-2022_2229.htmhtm55107
Luftstat_2021-2022_2228.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2228.htmLuftstat_2021-2022_2228.htmhtm56166
Luftstat_2021-2022_2227.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2227.htmLuftstat_2021-2022_2227.htmhtm56164
Luftstat_2021-2022_2226.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2226.htmLuftstat_2021-2022_2226.htmhtm56165
Luftstat_2021-2022_2225.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2225.htmLuftstat_2021-2022_2225.htmhtm56173
Luftstat_2021-2022_2224.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2224.htmLuftstat_2021-2022_2224.htmhtm56166
Luftstat_2021-2022_2223.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2223.htmLuftstat_2021-2022_2223.htmhtm56146
Luftstat_2021-2022_2222.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2222.htmLuftstat_2021-2022_2222.htmhtm56125
Luftstat_2021-2022_2221.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2221.htmLuftstat_2021-2022_2221.htmhtm56124
Luftstat_2021-2022_2220.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2220.htmLuftstat_2021-2022_2220.htmhtm56121
Luftstat_2021-2022_2219.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2219.htmLuftstat_2021-2022_2219.htmhtm55076
Luftstat_2021-2022_2218.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2218.htmLuftstat_2021-2022_2218.htmhtm56146
Luftstat_2021-2022_2217.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2217.htmLuftstat_2021-2022_2217.htmhtm56148
Luftstat_2021-2022_2216.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2216.htmLuftstat_2021-2022_2216.htmhtm56165
Luftstat_2021-2022_2215.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2215.htmLuftstat_2021-2022_2215.htmhtm56164
Luftstat_2021-2022_2214.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2214.htmLuftstat_2021-2022_2214.htmhtm56176
Luftstat_2021-2022_2213.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2213.htmLuftstat_2021-2022_2213.htmhtm56194
Luftstat_2021-2022_2212.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2212.htmLuftstat_2021-2022_2212.htmhtm56213
Luftstat_2021-2022_2211.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2211.htmLuftstat_2021-2022_2211.htmhtm56236

Fann du det du leita etter?