Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1801.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1752.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1752.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1751.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1750.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1749.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1748.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1747.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1746.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1745.htm
Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1744.htm
Luftstat_2017-2018_1806.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1806.htmLuftstat_2017-2018_1806.htm
Luftstat_2017-2018_1805.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1805.htmLuftstat_2017-2018_1805.htm
Luftstat_2017-2018_1803.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1803.htmLuftstat_2017-2018_1803.htm
Luftstat_2017-2018_1802.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2017-2018_1802.htmLuftstat_2017-2018_1802.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1743.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1743.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1743.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1742.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1742.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1742.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1741.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1741.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1741.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1740.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1740.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1740.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1739.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1739.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1739.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1738.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1738.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1738.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1737.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1737.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1737.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1736.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1736.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1736.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1735.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1735.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1735.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1734.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1734.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1734.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1733.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1733.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1733.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1732.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1732.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1732.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1731.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1731.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1731.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1730.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1730.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1730.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1729.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1729.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1729.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1728.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1728.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1728.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1727.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1727.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1727.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1726.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1726.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1726.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1725.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1725.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1725.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1724.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1724.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1724.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1723.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1723.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1723.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1722.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1722.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1722.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1721.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1721.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1721.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1720.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1720.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1720.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1719.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1719.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1719.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1718.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1718.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1718.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1717.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1717.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1717.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1716.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1716.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1716.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1714.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1714.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1714.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1713.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1713.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1713.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1712.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1712.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1712.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1711.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1711.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1711.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1710.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1710.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1710.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1709.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1709.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1709.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1708.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1708.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1708.htm
Luftstat_2016-2017_Veke 1707.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2016-2017_Veke 1707.htmLuftstat_2016-2017_Veke 1707.htm

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.