HELSENORGE

Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2021-2022_2245.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2245.htmLuftstat_2021-2022_2245.htmhtm55448
Luftstat_2021-2022_2244.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2244.htmLuftstat_2021-2022_2244.htmhtm55080
Luftstat_2021-2022_2243.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2243.htmLuftstat_2021-2022_2243.htmhtm56526
Luftstat_2021-2022_2242.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2242.htmLuftstat_2021-2022_2242.htmhtm55086
Luftstat_2021-2022_2241.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2241.htmLuftstat_2021-2022_2241.htmhtm55085
Luftstat_2021-2022_2240.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2240.htmLuftstat_2021-2022_2240.htmhtm56152
Luftstat_2021-2022_2239.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2239.htmLuftstat_2021-2022_2239.htmhtm56172
Luftstat_2021-2022_2238.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2238.htmLuftstat_2021-2022_2238.htmhtm56188
Luftstat_2021-2022_2237.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2237.htmLuftstat_2021-2022_2237.htmhtm56197
Luftstat_2021-2022_2236.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2236.htmLuftstat_2021-2022_2236.htmhtm56212
Luftstat_2021-2022_2235.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2235.htmLuftstat_2021-2022_2235.htmhtm56559
Luftstat_2021-2022_2234.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2234.htmLuftstat_2021-2022_2234.htmhtm56571
Luftstat_2021-2022_2233.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2233.htmLuftstat_2021-2022_2233.htmhtm56965
Luftstat_2021-2022_2232.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2232.htmLuftstat_2021-2022_2232.htmhtm54449
Luftstat_2021-2022_2231.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2231.htmLuftstat_2021-2022_2231.htmhtm56181
Luftstat_2021-2022_2230.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2230.htmLuftstat_2021-2022_2230.htmhtm56189
Luftstat_2021-2022_2229.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2229.htmLuftstat_2021-2022_2229.htmhtm55107
Luftstat_2021-2022_2228.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2228.htmLuftstat_2021-2022_2228.htmhtm56166
Luftstat_2021-2022_2227.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2227.htmLuftstat_2021-2022_2227.htmhtm56164
Luftstat_2021-2022_2226.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2226.htmLuftstat_2021-2022_2226.htmhtm56165
Luftstat_2021-2022_2225.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2225.htmLuftstat_2021-2022_2225.htmhtm56173
Luftstat_2021-2022_2224.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2224.htmLuftstat_2021-2022_2224.htmhtm56166
Luftstat_2021-2022_2223.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2223.htmLuftstat_2021-2022_2223.htmhtm56146
Luftstat_2021-2022_2222.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2222.htmLuftstat_2021-2022_2222.htmhtm56125
Luftstat_2021-2022_2221.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2221.htmLuftstat_2021-2022_2221.htmhtm56124
Luftstat_2021-2022_2220.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2220.htmLuftstat_2021-2022_2220.htmhtm56121
Luftstat_2021-2022_2219.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2219.htmLuftstat_2021-2022_2219.htmhtm55076
Luftstat_2021-2022_2218.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2218.htmLuftstat_2021-2022_2218.htmhtm56146
Luftstat_2021-2022_2217.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2217.htmLuftstat_2021-2022_2217.htmhtm56148
Luftstat_2021-2022_2216.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2216.htmLuftstat_2021-2022_2216.htmhtm56165
Luftstat_2021-2022_2215.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2215.htmLuftstat_2021-2022_2215.htmhtm56164
Luftstat_2021-2022_2214.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2214.htmLuftstat_2021-2022_2214.htmhtm56176
Luftstat_2021-2022_2213.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2213.htmLuftstat_2021-2022_2213.htmhtm56194
Luftstat_2021-2022_2212.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2212.htmLuftstat_2021-2022_2212.htmhtm56213
Luftstat_2021-2022_2211.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2211.htmLuftstat_2021-2022_2211.htmhtm56236
Luftstat_2021-2022_2210.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2210.htmLuftstat_2021-2022_2210.htmhtm56244
Luftstat_2021-2022_2209.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2209.htmLuftstat_2021-2022_2209.htmhtm56257
Luftstat_2021-2022_2208.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2208.htmLuftstat_2021-2022_2208.htmhtm55194
Luftstat_2021-2022_2207.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2207.htmLuftstat_2021-2022_2207.htmhtm56248
Luftstat_2021-2022_2206.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2206.htmLuftstat_2021-2022_2206.htmhtm56240
Luftstat_2021-2022_2205.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2205.htmLuftstat_2021-2022_2205.htmhtm56231
Luftstat_2021-2022_2204.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2204.htmLuftstat_2021-2022_2204.htmhtm40333
Luftstat_2021-2022_2203.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2203.htmLuftstat_2021-2022_2203.htmhtm56206
Luftstat_2021-2022_2202.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2202.htmLuftstat_2021-2022_2202.htmhtm55140
Luftstat_2021-2022_2201.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2201.htmLuftstat_2021-2022_2201.htmhtm56182
Luftstat_2020-2021_2152.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2152.htmLuftstat_2020-2021_2152.htmhtm56184
Luftstat_2020-2021_2151.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2151.htmLuftstat_2020-2021_2151.htmhtm56178
Luftstat_2020-2021_2150.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2150.htmLuftstat_2020-2021_2150.htmhtm56185
Luftstat_2020-2021_2149.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2149.htmLuftstat_2020-2021_2149.htmhtm56208
Luftstat_2020-2021_2148.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2148.htmLuftstat_2020-2021_2148.htmhtm56211

Fann du det du leita etter?