HELSENORGE

Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidligare luftvegsprøvar

Luftstat_2021-2022_2219.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2219.htmLuftstat_2021-2022_2219.htmhtm55076
Luftstat_2021-2022_2218.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2218.htmLuftstat_2021-2022_2218.htmhtm56146
Luftstat_2021-2022_2217.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2217.htmLuftstat_2021-2022_2217.htmhtm56148
Luftstat_2021-2022_2216.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2216.htmLuftstat_2021-2022_2216.htmhtm56165
Luftstat_2021-2022_2215.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2215.htmLuftstat_2021-2022_2215.htmhtm56164
Luftstat_2021-2022_2214.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2214.htmLuftstat_2021-2022_2214.htmhtm56176
Luftstat_2021-2022_2213.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2213.htmLuftstat_2021-2022_2213.htmhtm56194
Luftstat_2021-2022_2212.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2212.htmLuftstat_2021-2022_2212.htmhtm56213
Luftstat_2021-2022_2211.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2211.htmLuftstat_2021-2022_2211.htmhtm56236
Luftstat_2021-2022_2210.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2210.htmLuftstat_2021-2022_2210.htmhtm56244
Luftstat_2021-2022_2209.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2209.htmLuftstat_2021-2022_2209.htmhtm56257
Luftstat_2021-2022_2208.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2208.htmLuftstat_2021-2022_2208.htmhtm55194
Luftstat_2021-2022_2207.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2207.htmLuftstat_2021-2022_2207.htmhtm56248
Luftstat_2021-2022_2206.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2206.htmLuftstat_2021-2022_2206.htmhtm56240
Luftstat_2021-2022_2205.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2205.htmLuftstat_2021-2022_2205.htmhtm56231
Luftstat_2021-2022_2204.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2204.htmLuftstat_2021-2022_2204.htmhtm40333
Luftstat_2021-2022_2203.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2203.htmLuftstat_2021-2022_2203.htmhtm56206
Luftstat_2021-2022_2202.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2202.htmLuftstat_2021-2022_2202.htmhtm55140
Luftstat_2021-2022_2201.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2021-2022_2201.htmLuftstat_2021-2022_2201.htmhtm56182
Luftstat_2020-2021_2152.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2152.htmLuftstat_2020-2021_2152.htmhtm56184
Luftstat_2020-2021_2151.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2151.htmLuftstat_2020-2021_2151.htmhtm56178
Luftstat_2020-2021_2150.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2150.htmLuftstat_2020-2021_2150.htmhtm56185
Luftstat_2020-2021_2149.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2149.htmLuftstat_2020-2021_2149.htmhtm56208
Luftstat_2020-2021_2148.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2148.htmLuftstat_2020-2021_2148.htmhtm56211
Luftstat_2020-2021_2147.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2147.htmLuftstat_2020-2021_2147.htmhtm56216
Luftstat_2020-2021_2146.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2146.htmLuftstat_2020-2021_2146.htmhtm56221
Luftstat_2020-2021_2145.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2145.htmLuftstat_2020-2021_2145.htmhtm55142
Luftstat_2020-2021_2144.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2144.htmLuftstat_2020-2021_2144.htmhtm55139
Luftstat_2020-2021_2143.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2143.htmLuftstat_2020-2021_2143.htmhtm56202
Luftstat_2020-2021_2142.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2142.htmLuftstat_2020-2021_2142.htmhtm56194
Luftstat_2020-2021_2141.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2141.htmLuftstat_2020-2021_2141.htmhtm56193
Luftstat_2020-2021_2140.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2140.htmLuftstat_2020-2021_2140.htmhtm55136
Luftstat_2020-2021_2139.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2139.htmLuftstat_2020-2021_2139.htmhtm56198
Luftstat_2020-2021_2138.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2138.htmLuftstat_2020-2021_2138.htmhtm56197
Luftstat_2020-2021_2137.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2137.htmLuftstat_2020-2021_2137.htmhtm56213
Luftstat_2020-2021_2136.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2136.htmLuftstat_2020-2021_2136.htmhtm56214
Luftstat_2020-2021_2135.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2135.htmLuftstat_2020-2021_2135.htmhtm56217
Luftstat_2020-2021_2134.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2134.htmLuftstat_2020-2021_2134.htmhtm55165
Luftstat_2020-2021_2133.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2133.htmLuftstat_2020-2021_2133.htmhtm56235
Luftstat_2020-2021_2132.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2132.htmLuftstat_2020-2021_2132.htmhtm56247
Luftstat_2020-2021_2131.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2131.htmLuftstat_2020-2021_2131.htmhtm56261
Luftstat_2020-2021_2130.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2130.htmLuftstat_2020-2021_2130.htmhtm56271
Luftstat_2020-2021_2129.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2129.htmLuftstat_2020-2021_2129.htmhtm56271
Luftstat_2020-2021_2128.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2128.htmLuftstat_2020-2021_2128.htmhtm56271
Luftstat_2020-2021_2127.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2127.htmLuftstat_2020-2021_2127.htmhtm56271
Luftstat_2020-2021_2126.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2126.htmLuftstat_2020-2021_2126.htmhtm56266
Luftstat_2020-2021_2125.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2125.htmLuftstat_2020-2021_2125.htmhtm56255
Luftstat_2020-2021_2120.htmhttps://helse-bergen.no/seksjon/mikrobiologisk_avdeling/Documents/Luftstat/Luftstat_2020-2021_2120.htmLuftstat_2020-2021_2120.htmhtm56268

Fann du det du leita etter?