Seksjonar

 • Seksjon for forsking og utvikling

  FoU-seksjonen har som oppgåve å utvikla laboratoriediagnostikk for arvelege sjukdomar og relaterte tilstandar.

 • Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

 • Seksjon for laboratoriediagnostikk

  Seksjon for laboratoriediagnostikk utfører cytogenetiske- og molekylærgenetiske analysar på pre- og postnatale prøvar for å påvisa genetiske avvik som kan vera årsak til sjukdom. I tillegg utfører laboratoriet diagnostikk av akutte leukemiar.

 • Kompetansesenter for arvelig kreft

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.