Medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM) er ein av fem medisinsk-genetiske avdelingar i Norge og skal dekkje behovet for medisinsk-genetiske tenester i Helse Vest RHF.

Les meir om Medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)

Medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM)

Medisinsk-genetiske tenester omfattar utreiing, rettleiing og diagnostikk av pasientar og deira familiar ved mistanke om genetisk sjukdom.

Logo Norsk akkreditering test 299. Grafikk

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin blei 19. august 2016 akkreditert etter NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Analyseoversikten.no

Rekvisisjonsskjema (utfyllbar PDF)

Kontakt

Oppmøtestad
2. etasje i Laboratoriebygget
Telefon
Telefon: 55 97 54 75 , Telefaks: 55 97 54 79
måndag - fredag 08.00-15.30

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

 • Seksjon for klinisk genetikk

  Ved medisinsk genetisk poliklinikk mottar me pasientar og familiemedlemmar til genetisk utreiing og rettleiing ved mistanke om genetisk sjukdom.

 • Seksjon for forsking og utvikling

  FoU-seksjonen har som oppgåve å utvikla laboratoriediagnostikk for arvelege sjukdomar og relaterte tilstandar.

 • Seksjon for laboratoriediagnostikk

  Seksjon for laboratoriediagnostikk utfører cytogenetiske- og molekylærgenetiske analysar på pre- og postnatale prøvar for å påvisa genetiske avvik som kan vera årsak til sjukdom. I tillegg utfører laboratoriet diagnostikk av akutte leukemiar.

 • Kompetansesenter for arvelig kreft

  Kompetansesenteret skal bidra til at familiar med arveleg kreft får eit godt og kvalitetssikra helsetilbod i regionen. Regionen omfattar fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Lab-info frå heile Laboratorieklinikken

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisin/regionalt-kompetansesenter-for-arveleg-kreft-rkakRegionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK