Medisinsk biokjemi

Medisinsk biokjemi er læra om biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosesser i mennesket under normale og ved patologiske tilstandar. Spesialistar i medisinsk biokjemi brukar denne kunnskapen til diagnostikk og oppfølging av sjukdommar hos menneske ved å undersøke humant biologisk materiale.

I spesialiteten medisinsk biokjemi arbeider ein særskilt for å:

• Optimalisere laboratoriediagnostikk («rett analysetilbod til rett tid»)
• Sikre god analysekvalitet
• Rådgiving av rekvirentar (direkte og ved bruk av IT verktøy)
• Forsking og fagutvikling

Fann du det du leita etter?