Klinisk farmakologi og RELIS

Klinisk farmakologi er lærdomen om legemiddel og andre kroppsframande stoff si skjebne i og verknad på menneske. Kliniske farmakologar nyttar denne kunnskapen i optimalisering av legemiddelbehandling og diagnostikk, førebygging og behandling av forgiftingar/misbruk med legemiddel og andre kroppsframande stoff.

Fann du det du leita etter?