Rekkefølge på røyr til blodprøvetaking

Rekkefølga er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.

​​​​​​​​​​Tilrådd rekkefølge på røyr ved venøs prøvetaking (venepunksjon):

rør til prøvetaking  

Rekkefølge på røyr

​Rekkefølge​PrøvetakingsrøyrFargekode på kork​
1​​Na-citratrøyr til koagulasjon​Lys blå
​2​Serumrøyr med eller utan koagulasjonsaktivator​Raud
​3​Serumrøyr med gel​Gul
​4​Heparinrøyr med eller utan gel​Grøn
​5​​EDTA-røyr med eller utan gel​Lilla/kvit
​6​Senkningsrøyr​Svart
​7​Andre røyr

OBS: Røyr til blodkultur skal alltid tas først.    
 

Tilrådd rekkefølge på røyr til kapillær prøvetaking (hudpunksjon):
1. Røyr som er tilsette EDTA / hematologi
2. Røyr utan tilsetjing / røyr med gel

Handbok prøvetaking

Blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/blodprovetakingBlodprøvetakingVenøs og kapillær blodprøvetaking29.06.2016 22:00:00
Pasientførebuinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientforebuingPasientførebuing29.06.2016 22:00:00
Pasientidentifikasjon og merking av prøvarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/pasientidentifikasjon-og-merking-av-provarPasientidentifikasjon og merking av prøvarTa prøve av rett pasient og merk prøven korrekt.29.06.2016 22:00:00
Prøvar som blir avvistehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provar-som-blir-avvistePrøvar som blir avvistePrøvar som ikkje tilfredsstiller dei preanalytiske krava, blir avviste. Kriterium som skal føre til at ein blodprøve blir avvist:30.06.2016 22:00:00
Prøvebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/provebehandlingPrøvebehandlingDei fleste laboratoriekomponentane blir analyserte i serum. For å få serum må blodprøven takast på gelrøyr eller røyr utan tilsetjing, og prøven må sentrifugerast.29.06.2016 22:00:00
Rekkefølge på røyr til blodprøvetakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/rekkefolge-pa-royr-til-blodprovetakingRekkefølge på røyr til blodprøvetakingRekkefølga er viktig for å unngå å overføre tilsetjingsstoff (citrat, heparin, EDTA etc.) frå røyr til røyr.29.06.2016 22:00:00
Smittefarehttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/handbok-i-blodprovetaking/smittefareSmittefareAlt biologisk materiale skal behandlast som smittefarleg. Ved kjend blodsmitte hos pasienten skal rekvisisjonen og blodprøvane merkjast med gult.30.06.2016 22:00:00

Fann du det du leita etter?