Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer. Leger ved NAPOS rådgir både helsepersonell og pasienter om ulike porfyrisykdommer.

Kontakt

Telefon
55 97 31 70
E-post
Postadresse
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Arrangement

  • 30.1 tysdag
    AVLYST - Porfyrisykdommer - porphyrias

    Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerer i samarbeid med legeforeningen kurset Porfyrisykdommer/porphyrias ved Haukeland universitetssykehus.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.